Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře: Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU po novele zákona o DPH. Nové možnosti fakturace – elektronická fakturace. Vybraná ustanovení z občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Náležitosti účetních a daňových dokladů při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad k přijaté platbě, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad. Náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb. Fakturace dle objednávek a smluv. Uplatňování slev a bonusů. Výklad bude veden s vazbou na příklady z praxe lektorky.