Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny k 1. 1. 2019, problémové situace z praxe, jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
29.11.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
11.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
12.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
9.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
24.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
27.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ v roce 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.2.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.2.
2020

18 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM ve všech organizacích, zaměstnance zdravotních pojišťoven. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.


Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. • Příklady.  • Další témata semináře:

 • taková, aby vám nevznikl ve zdravotním pojištění problém

 • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor

 • správné přihlašování a odhlašování zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?

 • řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát • specifické „státní kategorie“?

 • zaměstnávání studentů po změně zákona

 • situace které můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku

 • podmínky u celodenní osobní a řádné péče

 • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu

 • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?

 • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy, dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ

 • spousta výpočtů v různých situacích • více příjmů u jednoho zaměstnavatele • příjmy u více zaměstnavatelů • různé období trvání dohod • typově různé dohody • střídání příjmů

 • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění

 • řešení příjmů po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění?

 • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění

 • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu

 • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019

 • postupy, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?

 • placení záloh, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů

 • vliv nemoci na placení pojistného • co může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?

 • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?

 • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací, zajímavostí a aktualit ke dni konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazy