Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny k 1. 1. 2019, problémové situace z praxe, jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny k 1. 1. 2019, problémové situace z praxe, jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby Anag, spol. s r.o http://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-ve-mzdove-uctarne-zmeny-k-1-1-2019-problemove-situace-z-praxe-jejich-reseni-spravne-postupy-aneb-jak-nedelat-chyby/pS60.16973/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.01.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Olomouc
Cena bez DPH: 1 636 Kč http://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-ve-mzdove-uctarne-zmeny-k-1-1-2019-problemove-situace-z-praxe-jejich-reseni-spravne-postupy-aneb-jak-nedelat-chyby/pS60.16973/
Popis ceny: 1980.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: DANĚK Antonín Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM ve všech organizacích, zaměstnance zdravotních pojišťoven. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.


Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. • Příklady.  • Další témata semináře:

 • taková, aby vám nevznikl ve zdravotním pojištění problém

 • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor

 • správné přihlašování a odhlašování zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?

 • řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát • specifické „státní kategorie“?

 • zaměstnávání studentů po změně zákona

 • situace které můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku

 • podmínky u celodenní osobní a řádné péče

 • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu

 • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?

 • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy, dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ

 • spousta výpočtů v různých situacích • více příjmů u jednoho zaměstnavatele • příjmy u více zaměstnavatelů • různé období trvání dohod • typově různé dohody • střídání příjmů

 • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění

 • řešení příjmů po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění?

 • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění

 • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu

 • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019

 • postupy, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?

 • placení záloh, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů

 • vliv nemoci na placení pojistného • co může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?

 • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?

 • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací, zajímavostí a aktualit ke dni konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
16.1.
2019
PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění a prokazování slev
STUDIO W   Praha   1 815 Kč s DPH
16.1.
2019
Mzdová problematika • změny v roce 2019
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
17.1.
2019
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
17.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
17.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
17.1.
2019
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.1.
2019
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
18.1.
2019
Plnění povinného podílu za rok 2018 • příklady z praxe • aktuality
ANAG   Brno   1 727 Kč 
18.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
18.1.
2019
Výběr zaměstnanců
Motiv P s.r.o.   Praha   4 840 Kč s DPH
18.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
18.1.
2019
Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 900 Kč s DPH
18.1.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 642 termínů