IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and Accounting
VOX   Praha   6 610 Kč 
6.3.
27.3.
2020
Základy IFRS na příkladech z praxe
VOX   Praha   4 930 Kč 
18.3.
19.3.
2020
Mezinárodní účetní standardy pro začínající
VOX   Praha   2 990 Kč 
6.4.
2020
IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
VOX   Praha   7 690 Kč 
21.4.
23.4.
2020
Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing
VOX   Praha   5 390 Kč 
8.6.
9.6.
2020
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
14.7.
13.8.
2020
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
14.7.
16.7.
2020
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
11.8.
13.8.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o zhotovení (Stavební smlouvy), • předmět standardu, identifikace smlouvy, identifikace povinností plynoucích ze smlouvy, • transakční cena a její alokace na smluvní povinnosti, • splnění povinnosti plynoucí ze smlouvy – rozpoznání výnosu. IFRS 16 – Leasingy: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, porovnání standardů s IAS 17 – Leasingy, přehled změn v kontextu s US GAAP, • rozsah působnosti standardu, výjimky z aplikace standardu, identifikace leasingu, • kombinace (agregace) smluv, dekompozice smlouvy, doba leasingu, opce na prodloužení/zkrácení doby nájmu a na odkup aktiva, • leasing u nájemce, oceňování při zahájení leasingu, následné ocenění, modifikace leasingové smlouvy, prezentace a zveřejnění, • leasing u pronajímatele, klasifikace leasingů u pronajímatele, zveřejnění leasingů u pronajímatele, zpětný leasing.