Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Další právní normy

Název      Cena     
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
20.6.
2019
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
VOX   Praha   1 990 Kč 
20.6.
2019
Velká novela zákona o místních poplatcích 2019 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
20.6.
2019
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe
VOX   Praha   2 390 Kč 
24.6.
2019
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.6.
2019
Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům
VOX   Praha   3 790 Kč 
3.7.
2019
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
VOX   Praha   8 390 Kč 
9.7.
11.7.
2019
Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb
VOX   Praha   3 790 Kč 
9.7.
2019
Veřejné zakázky v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Realizace účinné marketingové propagace a komunikace
VOX   Praha   3 790 Kč 
10.7.
2019
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů
VOX   Praha   3 790 Kč 
11.7.
2019
Jak trvale prosadit změny a inovace
VOX   Praha   3 890 Kč 
18.7.
2019
LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě
VOX   Praha   2 500 Kč 
19.7.
2019
Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny
VOX   Praha   3 790 Kč 
23.7.
2019
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 490 Kč 
25.7.
2019
Místo v tlupě
VOX   Praha   3 190 Kč 
8.8.
2019
Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování
VOX   Praha   2 190 Kč 
9.9.
2019
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně červnové novely
VOX   Praha   2 490 Kč 
10.9.
2019
Jak dostat naše zveřejňovaná data pod kontrolu
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
17.9.
2019
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva po červnové novele
VOX   Praha   2 190 Kč 
18.9.
2019
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 112 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• nesplnění závazku a jeho důsledky, • podrobný rozbor jednotlivých institutů, se zaměřením na efektivitu použití, samovykonatelnost, náročnost na kooperaci s druhou stranou a potřebu soudního řízení, • detailní rozbor smluvní pokuty a úroků z prodlení, ale i dalších nástrojů, a to v komplexním pojetí, včetně vzájemných souvislostí; zádržné, zastavení dodávek (odepření plnění), kauce, závdavek, inominátní cenové sankce a další nástroje, • řešení (ne)přiměřenosti sankcí, • časté chyby ve smluvní praxi, doporučení, jak se jim vyhnout, • rozbor možností a mezí smluvní úpravy.