Legislativní aktuality roku 2019 pro mzdové účetní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů • správný postup – komplexní výklad
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
20.3.
2019
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
20.3.
2019
Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2019 • dvoudenní seminář
ANAG   Praha   4 124 Kč 
20.3.
2019
Vedení personální agendy a odměňování 2019, aktuální problémy praxe a legislativní změny
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
20.3.
2019
Zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům ve formě “benefitů“ v roce 2019
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
20.3.
2019
Exekuce na mzdu zaměstnance 2019 • ukázky na praktických příkladech
ANAG   Brno   1 727 Kč 
21.3.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
21.3.
2019
Mzdy v kostce pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky • včetně změn platných od 1. 1. 2019
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
21.3.
2019
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.3.
2019
Zákoník práce v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
GRADUA-CEGOS   Praha   4 598 Kč s DPH
21.3.
2019
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
21.3.
2019
Zrušení karenční doby, dočasná pracovní neschopnost,sick days
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
21.3.
2019
Audit personálních rizik
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
22.3.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
22.3.
2019
Exekuce na mzdu zaměstnance • pro pokročilé
ANAG   Praha   2 223 Kč 
22.3.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
22.3.
2019
Mzdová účtárna v příkladech • komplexní výklad
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
22.3.
2019
Mzdy v kostce pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky • včetně změn platných od 1. 1. 2019
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
22.3.
2019
SRÁŽKY ZE MZDY
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
22.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
23.3.
11.5.
2019
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 471 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s posledními aktualitami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti.

Program semináře:

 • Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti – superhrubá mzda a solidární zdanění, připomenutí změn účinných od roku 2018, nové daňové tiskopisy, nové podrobnější vyjádření GFŘ k zahrnování nepeněžních příjmů do mzdového listu atd.
 • Minimální mzda od roku 2019 – změna nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě, mzda při kratším stanoveném a sjednaném týdenním pracovním úvazku, dopad zvýšení minimální mzdy do oblasti daní a zdravotního pojištění. 
 • Vyhlašovaná průměrná mzda pro rok 2019 – zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ , solidární zdanění a vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, zvýšení důchodů a zdravotní pojištění placené státem.  
 • Zvýšení limitu pro účast na pojištění zaměstnanců z 2500 Kč na 3000 Kč a dopad do praxe (sociální, zdravotní pojištění a zdanění).
 • Důležité informace ke splatnosti záloh OSVČ a stručně k dalším změnám v placení záloh od roku 2019. 
 • Náhradní plnění za rok 2019 – průměrná mzda pro účely zákona o zaměstnanosti, zápočet nových nemocenských dávek do odpracovaných hodin pro účely náhradního plnění.
 • Nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé ošetřovné) a ELDP – vyloučené dny a vyloučené doby, ukázka vyplnění ELDP. 
 • Nové redukční hranice pro nemocenské a náhrada mzdy v roce 2019, informace o připravovaných změnách od poloviny roku 2019 – zrušení karenční doby, e-neschopenky, nemocenské dávky a zahraniční zaměstnanci (postup a tiskopisy). 
 • Cestovní náhrady od roku 2019.
 • Exekuční a insolvenční srážky – nová nezabavitelná částka, informace o připravované novele insolvenčního zákona.
 • Problematické doručování důležitých písemností zaměstnancům do zahraničí a možné změny v doručování po novele zákoníku práce.
 • Kopírování rodných a oddacích listů pro účely uplatnění slev na dani – aktuální vyjádření institucí.
 • Informace o dalších připravovaných novinkách z oblasti mzdového účetnictví.