Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
23.3.
25.5.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
23.3.
8.6.
2019
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.3.
2019
Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
26.3.
2019
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
27.3.
2019
Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.3.
2019
Omezení vlastnického práva - sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
28.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.3.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
31.3.
2.6.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   7 990 Kč 
31.3.
2.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
31.3.
16.6.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   9 990 Kč 
31.3.
16.6.
2019
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.4.
2019
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
2.4.
2019
Jak správně a efektivně doručovat
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
2.4.
2019
Právo na sociálních sítích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
3.4.
2019
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.4.
2019
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!!
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.4.
2019
Jóga v kanceláři. Office jóga aneb jak zlepšit zdraví zaměstnanců
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
3.4.
2019
Mateřská škola v roce 2019 - konference  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   3 583 Kč s DPH
4.4.
2019
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 218 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
• povaha pravidel (způsobu) zastupování
• jak se lze od zákonného pravidla odchýlit (možnosti a limity)
• výhody a nevýhody pravidla čtyř očí a dalších způsobů zastupování
• možné varianty pravidla čtyř očí
• zda a kdy zavazuje korporaci jednání jediného člena statutárního orgánu (individuální v. generální plná moc, kombinace se zástupčím právem dle § 431 OZ atd.)
• porušení pravidla čtyř očí (kdo může nedodržení pravidla namítat, důsledky porušení pravidla, včetně dopadů na samotného jednajícího člena statutárního orgánu atd.)
• možnost dodatečného schválení jednání jediného člena statutárního orgánu (ratihabice – zda vůbec přichází v úvahu, kdo a jak může jednání jediného člena statutárního orgánu dodatečně schválit, jaká pravidla se uplatní atd.)
• přičitatelnost projevu vůle člena statutárního orgánu zastoupené korporaci
• přičitatelnost vědomí fyzických osob obchodní korporaci (dobrá či zlá víra korporace)
• limity zástupčího oprávnění (souhlas valné hromady či jiného orgánu; konflikt zájmů, jeho řešení a důsledky)
• další aktuální otázky zastupování členy statutárních orgánů