Daňové a účetní aktuality pro příspěvkové organizace 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Daňové a účetní aktuality 2016
INTEGRA CENTRUM     800 Kč s DPH
e-learning
Zákon o DPH - NOVELA (připravované změny 2019-2021)
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
26.3.
2019
Zákon o DPH • aktuality a přehled změn pro rok 2019
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
9.4.
2019
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
15.4.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
15.4.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
16.4.
2019
DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz, přeshraniční služby, dodání a pořízení zboží
VOX   Praha   2 690 Kč 
17.4.
2019
Zákon o DPH - NOVELA (připravované změny 2019-2021)
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
18.4.
2019
Daňové a účetní aktuality 2019
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
29.5.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
12.6.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
13.6.
2019
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled včetně praktických příkladů a postupů
VOX   Praha   2 790 Kč 
26.6.
2019
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
22.8.
24.8.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
VOX   Praha   1 990 Kč 
28.8.
2019
Zákon o zdravotním pojištění
VOX   Praha   990 Kč 
28.8.
2019

15 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2019. Výklad bude zaměřen na aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací. Dále bude pozornost věnována i okruhům, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže.

Program semináře:

  • Vykazování technického zhodnocení v účetních výkazech
  • Závazky a pohledávky při vyúčtování zálohových plateb
  • Prodej majetku v účetnictví vedeném v plném rozsahu a ve zjednodušeném rozsahu
  • Kulturní předměty a ocenění sbírek a sbírkových předmětů
  • Účtování o přijatých finančních a věcných darech
  • Vztah ČÚS 703 Transfery a ČÚS 704 Fondy
  • Aktuality týkající se Zákona o dani z příjmu
  • Aktuality týkající se daně z přidané hodnoty např. přijetí služby ze zahraničí příspěvkovou organizací neplátcem.

Při výkladu účetních postupů bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.

Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelů.