Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
VOX   Praha   4 590 Kč 
22.7.
23.7.
2019
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
23.7.
25.7.
2019
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
23.7.
15.8.
2019
Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
VOX   Praha   2 490 Kč 
24.7.
2019
Paušální výdaj na dopravu vs. vykázání skutečných výdajů
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
24.7.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
3.8.
1.9.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   7 990 Kč 
3.8.
5.10.
2019
Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   23 553 Kč s DPH
5.8.
8.8.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
6.8.
12.9.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
6.8.
12.9.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
7.8.
23.8.
2019
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Brno   3 800 Kč s DPH
7.8.
8.8.
2019
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
7.8.
9.8.
2019
Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy
VOX   Praha   2 290 Kč 
12.8.
2019
Daňové a nedaňové náklady (výdaje)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
13.8.
2019
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   5 990 Kč 
13.8.
15.8.
2019
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
13.8.
15.8.
2019
Výklad účetnictví
VOX   Praha   4 790 Kč 
14.8.
15.8.
2019
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   36 270 Kč 
14.8.
25.9.
2019
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 290 Kč 
15.8.
2019
  Stránka 1 z 34   Další
20 z 676 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě účinným od 1.1.2019. Seminář je určen zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům jejich zřizovatelů.

Program semináře:

 • Rekapitulace změn předpisů v průběhu roku 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.o., zákon o DPH, změny ve zdaňování přijatých záloh – Stanovisko GFŘ,  povinnost úprav nároku na odpočty například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR – judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové  kázně. Zákon o rozpočtové  odpovědnosti a předpokládané změny pro r. 2019, výklady zjednodušující postupy pro schvalovací procesy r. 2019. Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., výklady MFČR k evidenci a účtování kulturních souborů, Inventarizační vyhláška – dopady novely na inventury za r. 2018. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – jak na finanční plán – příprava k 1.1.2020. Seznámení se stanovisky MFČR a MVČR vydanými v r. 2018, zejména metodika CHJ. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR – aktuální stav.
   
 • Přijaté změny daňových zákonů v roce 2018 - stručná rekapitulace
  Zákon o daních z příjmů i DPH, nepříliš významné změny, změny týkající se výpočtu průměrné mzdy, změny v oblasti sociálního zabezpečení, nové formuláře pro roční zúčtování daní, úprava povinností zaměstnavatelů při ohlašování plnění povinného podílu osob se ZP
   
 • Očekávané změny zákonů pro rok 2019
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový balíček – není jistota, zda rozsáhlé změny nabydou účinnosti k 1.1.2019, zejména u zákona o DPH se předpokládá úprava například nově formulovaná úprava souhrnného daňového dokladu, dokladu o použití, povinnost vynaložit úsilí – pro správné uplatnění oprav, nově počítání lhůt, záměr plošného zavedení režimu přenesené daňové povinnosti, nové vymezení pojmu úplata, úprava podmínek pro osvobození od daně při dodání nekolaudovaných staveb, úpravy ustanovení týkajících se kontrolních hlášení
   
 • Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře