Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019 a procvičte si je na praktických příkladech.
Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019.

Cíl semináře:

Seznámit se s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičit si je na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Změny v pracovně právní oblasti

 • minimální mzda
 • zaručená mzda

Změny ve zdravotním pojištění

 • rozhodný příjem
 • minimální výše záloh OSVČ
 • osoba bez zdanitelných příjmů
 • minimální vyměřovací základ – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • maximální vyměřovací základ
 • minimální výše záloh OSVČ
 • výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší činnost, zakládající účast na sociálním zabezpečení

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
 • redukční hranice
 • ochranná lhůta
 • podpůrčí doba

Náhrada mzdy za dobu prvních 14-ti kalendářních dnů trvání DPN v příkladech

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • uplatňování slev na dani
 • uplatňování daňového zvýhodnění
 • nezdanitelné části odčitatelné ze základu daně

Srážky ze mzdy v příkladech

 • nezabavitelné částky
 • pořadí prováděných srážek
 • dohody o srážkách
 • insolvenční zákon

Náhrady cestovních výdajů

 • vyhláška o cestovních náhradách
 • nová výše tuzemského a zahraničního stravného

Dotazy posluchačů, diskuse

Závěr semináře

Časový harmonogram školení:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 - 10:30 přednáška (1. část)

10:30 - 10:45 přestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 přednáška (2. část)

12:15 - 12:30 přestávka s občerstvením

12:30 - 14:00 přednáška (3. část)