Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.9.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Z obsahu semináře:
• Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.)
• Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
• Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a možná obrana proti němu.)
• Výzva poskytovatele k nápravnému opatření a výzva k vrácení dotace.
• Odnětí dotace poskytovatelem a možná obrana proti tomu.
• Porušení rozpočtové kázně. (Odvod. Penále. Obrana proti platebnímu výměru.)
• Obecné prostředky právní ochrany v České republice. (stručný přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost.)

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.