Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby Anag, spol. s r.o http://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-ve-mzdove-uctarne-o-zmeny-v-roce-2018-a-k-1-1-2019-o-problemove-situace-z-praxe-a-jejich-reseni-o-spravne-postupy-aneb-jak-nedelat-chyby/pS60.15439/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.01.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Plzeň
Cena bez DPH: 1 810 Kč http://www.anag.cz/zdravotni-pojisteni-ve-mzdove-uctarne-o-zmeny-v-roce-2018-a-k-1-1-2019-o-problemove-situace-z-praxe-a-jejich-reseni-o-spravne-postupy-aneb-jak-nedelat-chyby/pS60.15439/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: DANĚK Antonín Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty


Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.


Program semináře:
 • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019 • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem • aktuality s ohledem na vývoj legislativy • postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny • příklady • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor • jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • které jsou specifické „státní kategorie“? • zaměstnávání studentů po změně zákona • které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku • podmínky u celodenní osobní a řádné péče • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně? • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ • spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění • jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu. • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019 • jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? • vliv nemoci na placení pojistného • co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby a další informace a zajímavosti • diskuze • odpovědi na dotazy

   


   Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
16.1.
2019
PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění a prokazování slev
STUDIO W   Praha   1 815 Kč s DPH
16.1.
2019
Mzdová problematika • změny v roce 2019
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
17.1.
2019
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
17.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
17.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
17.1.
2019
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.1.
2019
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
18.1.
2019
Plnění povinného podílu za rok 2018 • příklady z praxe • aktuality
ANAG   Brno   1 727 Kč 
18.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
18.1.
2019
Výběr zaměstnanců
Motiv P s.r.o.   Praha   4 840 Kč s DPH
18.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
18.1.
2019
Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 900 Kč s DPH
18.1.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 642 termínů