Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
29.11.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
11.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
12.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
9.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
24.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
27.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ v roce 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.2.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.2.
2020

18 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty


Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.


Program semináře:
  • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019  • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem  • aktuality s ohledem na vývoj legislativy • postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny • příklady  • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor • jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • které jsou specifické „státní kategorie“? • zaměstnávání studentů po změně zákona • které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku • podmínky u celodenní osobní a řádné péče • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?  • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ  • spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění • jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.  • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019 • jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? • vliv nemoci na placení pojistného • co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby a další informace a zajímavosti  • diskuze • odpovědi na dotazy