INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
7.8.
9.8.
2019
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   5 990 Kč 
13.8.
15.8.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
18.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
20.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
25.9.
2019
Zahraniční obchod – uplatňování DPH, celní předpisy, dodací podmínky a vykazování INTRASTATu
VOX   Praha   5 990 Kč 
2.10.
4.10.
2019
Intrastat
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.11.
2019

9 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. • definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění, • základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy, • pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT, • vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.), • postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, • pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT, • definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT, • možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, • praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací, • příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH, • změny ve vykazování po nabytí účinnosti nového nařízení vlády (2017). Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.