Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)

Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-ucto-a-dane-aneb-skolime-se-v-prirode-xvii-rocnik-kacov-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  22.08. - 24.08.2019   
Popis termínu: 22. – 24. 8. 2019
Místo: Kácov (kacov)
Cena bez DPH: 5 999 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-ucto-a-dane-aneb-skolime-se-v-prirode-xvii-rocnik-kacov-0001.htm
Popis ceny: kód: 1902380 - 5 999 Kč + DPH Základní cena, kód: 190238A - 11 398 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190238B - 16 197 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190238C - 20 397 Kč +
Lektor: Bc. Marta Šťastná , Ing. Ilona Součková , Ing. Jiří Klíma
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková Generální finanční ředitelství
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Jiří Klíma daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

22. 8. 2019 (Čt); 11:00–17:00 Praktické problémy při uplatňování DPH pro rok 2019 • Bc. Marta Šťastná • aktuální legislativa DPH v roce 2019 (problematická ustanovení daňového balíčku 2019), • připravovaná novela zákona pro rok 2020 (quick fixes, rozšíření režimu přenesní daňové povinnosti), • budoucí vývoj DPH ve vazbě na přípravu konečné směrnice DPH, • problematická ustanovení zákona o DPH, • aktuální judiktaura a koordinační výbory KDP ČR. 23. 8. 2019 (Pá); 10:00–17:00 Daň z příjmů fyzických osob a účetní aktuality v roce 2019 • Ing. Jiří Klíma • nová úprava osvobozených příjmů FO v roce 2019, • odměny statutárních orgánů v daních z příjmů a DPH – změny 2019, • změny v závislé činnosti – vykazování příjmů, srážková daň, • příjmy z pronájmu vs příjmy z podnikání, • další změny ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob. 24. 8. 2019 (So); 9:00–14:00 Daň z příjmů právnických osob – vybraná témata a novinky roku 2019 • Ing. Ilona Součková Shrnutí zkušeností a problémových okruhů změn ZPD pro rok 2017-2018: Daň z nabytí nemovitosti, automobily užívané na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k vozidlu, úpravy do finančního leasingu, rozšíření subjektů v pozici mateřské – dceřiné společnosti. Snižující položka u veřejně prospěšného poplatníka, SVJ. Problematika majetku – rozšíření výčtu odpisovatelů cizího majetku (technické zhodnocení provedené podnájemcem…), odpisování majetku příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí či krajem, úprava vstupní ceny majetku. Daň vybíraná srážkou. Novela ZDP schválená v roce 2019: Implementace IFRS 9 a IFRS 16 do českých účetních předpisů. Úpravy do odčitatelné položky – odpočet na výzkum a vývoj. Stručná informace o změnách pro rok 2020: Implementace Směrnice EU ATAD do ZDP.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   19 970 Kč 
19.8.
28.8.
2019
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
VOX   Praha   2 590 Kč 
19.8.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   1 990 Kč 
20.8.
2019
Podrobněji ke změnám v DPH v roce 2019
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.8.
2019
Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2019, vnitřní kontrolní systém
VOX   Praha   2 390 Kč 
20.8.
2019
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
VOX   Praha   690 Kč 
20.8.
2019
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí
VOX   Praha   2 065 Kč 
21.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
VOX   Praha   2 690 Kč 
21.8.
2019
Zálohy z účetního a daňového
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
21.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
22.8.
24.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Zákon o dani z hazardních her
VOX   Praha   1 890 Kč 
23.8.
2019
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Zlín   3 800 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2019
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
VOX   Praha   1 890 Kč 
27.8.
2019
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 790 Kč 
27.8.
28.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 815 termínů