Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
20.8.
22.8.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

22. 8. 2019 (Čt); 11:00–17:00 Praktické problémy při uplatňování DPH pro rok 2019 • Bc. Marta Šťastná • aktuální legislativa DPH v roce 2019 (problematická ustanovení daňového balíčku 2019), • připravovaná novela zákona pro rok 2020 (quick fixes, rozšíření režimu přenesní daňové povinnosti), • budoucí vývoj DPH ve vazbě na přípravu konečné směrnice DPH, • problematická ustanovení zákona o DPH, • aktuální judiktaura a koordinační výbory KDP ČR. 23. 8. 2019 (Pá); 10:00–17:00 Daň z příjmů fyzických osob a účetní aktuality v roce 2019 • Ing. Jiří Klíma • nová úprava osvobozených příjmů FO v roce 2019, • odměny statutárních orgánů v daních z příjmů a DPH – změny 2019, • změny v závislé činnosti – vykazování příjmů, srážková daň, • příjmy z pronájmu vs příjmy z podnikání, • další změny ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob. 24. 8. 2019 (So); 9:00–14:00 Daň z příjmů právnických osob – vybraná témata a novinky roku 2019 • Ing. Ilona Součková Shrnutí zkušeností a problémových okruhů změn ZPD pro rok 2017-2018: Daň z nabytí nemovitosti, automobily užívané na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k vozidlu, úpravy do finančního leasingu, rozšíření subjektů v pozici mateřské – dceřiné společnosti. Snižující položka u veřejně prospěšného poplatníka, SVJ. Problematika majetku – rozšíření výčtu odpisovatelů cizího majetku (technické zhodnocení provedené podnájemcem…), odpisování majetku příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí či krajem, úprava vstupní ceny majetku. Daň vybíraná srážkou. Novela ZDP schválená v roce 2019: Implementace IFRS 9 a IFRS 16 do českých účetních předpisů. Úpravy do odčitatelné položky – odpočet na výzkum a vývoj. Stručná informace o změnách pro rok 2020: Implementace Směrnice EU ATAD do ZDP.