Zákon o obcích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl 07.12.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Asistentky, sekretářky , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
4.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
8.1.
2019
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
17.1.
2019
Zákon o obcích
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
24.1.
2019
Zákon o obcích pro nově zvolené zastupitele
EDUZONE-CZ   Praha   4 828 Kč s DPH
24.1.
2019
Zákon o obcích
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
7.2.
2019
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací kontrolními a finanční výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   České Budějovice   1 800 Kč s DPH
14.2.
2019
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
19.2.
2019
Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
4.3.
2019
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
7.3.
2019
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací kontrolními a finanční výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
5.4.
2019
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
24.5.
2019
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
31.5.
2019
Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
3.6.
2019
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
6.6.
2019

18 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

 • Ptáte se, co je obec? Kde se vůbec vzala územní samospráva reprezentovaná zastupiteli? Je samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?
 • Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní samosprávu do systému veřejné správy, vysvětlíme si, jak jaké postavení má obec z právního hlediska, jaké působnosti vykonává a jaké dopady to má do fungování obce. Vyčleníme orgány obce teoreticky i prakticky. V závěru si osvětlíme rozdíl mezi dozorem a kontrolou a vysvětlíme si jejich limity.
 • Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na obec. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou z pohledu práva, ale i praktické návody a zkušenosti. Obsah semináře je obohacen související judikaturou českých soudů.
 • Osnova:
 • Kde se vzala veřejná správa?
 • Soukromá správa vs. veřejná správa. Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy. Ústavněprávní východiska územní samosprávy.
 • Postavení obce v systému veřejné správy.
 • Smíšený model. Obec po právní stránce. Působnost obce.
 • Orgány obce.
 • Zastupitelstvo. Rada. Starosta. Městský úřad. Zvláštní orgány obce.
 • Dozor a kontrola.