Stavební zákon a jeho velká novela (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Další právní normy

Název      Cena     
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
1.3.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
23.4.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Hradec Králové   1 790 Kč 
10.5.
2019

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

  Základní pojmy.
 • Závazná stanoviska.
 • Působnost stavebních úřadů.
 • Územní rozhodnutí: - druhy, - veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, - územní souhlas, - společný souhlas.
 • Územní řízení: - podmínky, - proces vedení, - účastníci řízení.
 • Společné územní a stavební řízení.
 • Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí.
 • Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI.
 • Změna stavby před dokončením.
 • Kolaudace.
 • Změna v účelu užívání.
 • Přechodná ustanovení novely.
 • Diskuze, dotazy.