Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Mzdová účetní - začínáme
Verlag Dashöfer   Praha   9 668 Kč s DPH
19.9.
20.9.
2019
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   1 089 Kč s DPH
25.9.
2019
Roční zúčtování mezd za rok 2018, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Roční zúčtování za rok 2016, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2017
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
4.12.
2019
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.12.
2019
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.12.
2019
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.12.
2019
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.12.
2019
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.12.
2019
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
9.1.
2020
PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění a prokazování slev
STUDIO W   Praha   1 815 Kč s DPH
9.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
15.1.
2020
PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění a prokazování slev
STUDIO W   Praha   1 815 Kč s DPH
15.1.
2020
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
28.1.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 24 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software


Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019, dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019, dále - předkládané doklady u plátce daně v souvislosti s elektronizací a ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. a prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům – zejména komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma).


Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky (kde nedochází ke změně) budou prezentovány ve zkratce.


část 1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018 • nový interaktivní tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně) – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů) • hlášení změn ze strany poplatníků • předkládání dokladů v elektronické podobě • vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele 

 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře) tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani

 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho příloh

 • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních

 • opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů

 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018) včetně předepsaných dokladů

 • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péče

 • školkovné za 2018 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)


část 2. Aktuality • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 - včetně zákonných změn ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti – úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro rok 2019 v souvislosti se změnou v pojistných zákonech

 • povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list

 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit

 • aktuální výklady: některé příjmy od daně osvobozené (např. úhrada školného, masáže…), slovenský ZTP/P, dítě narozené první den v měsíci, včetně příspěvků KVKDP týkajících se závislé činnosti


Diskuze • odpovědi na dotazy