Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků

Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/dopad-insolvence-a-umrti-do-vybirani-mistnich-poplatku-1167
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.11.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.integracentrum.cz/dopad-insolvence-a-umrti-do-vybirani-mistnich-poplatku-1167
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: JUDr. Zuzana Švédová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o místních poplatcích s důrazem na jejich správu podle daňového řádu. Vyměnit si zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení daňového řádu na správu místních poplatků obecními úřady.

Program semináře:

 • Aktuální informace z legislativy místních poplatků
 • Vybrané otázky z insolvenčního zákona, které mají vazbu na daňové řízení - volba způsobu vymáhání (volba způsobu a rizika s ním spojená – „zjevný nepoměr“), exekuční titul (jeho náležitosti), vztah daňové exekuce k OSŘ, nařízení daňové exekuce a způsoby daňové exekuce, náležitosti exekučního příkazu, dražba, odklad a zastavení daňové exekuce, exekuční náklady
 • Daňové řízení u poplatníků a plátců místních poplatků, u kterých byl zjištěn úpadek - obecně o insolvenčním řízení - prohlášení úpadku, způsoby řešení úpadku, postavení úpadce a insolvenčního správce, přezkumné jednání, dopad skončení insolvence na závazky dlužníka; jak se promítnou jednotlivé fáze insolvence do řízení o místních poplatcích (aplikace §§ 222 - 224 daňového řádu), otázka zániku daňových nedoplatků – s důrazem na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a případ, kdy je oddlužení fyzické osoby zrušeno
 • Daňové řízení u poplatníků fyzických osob v případě jejich úmrtí a vazba na právní úpravu dědického řízení v občanském zákoníku
 • Přeměny právnických osob - stručný přehled - jejich dopad na jednání právnických osob v daňovém řízení a dále přenos daňové povinnosti ve vazbě na přeměnu PO - aplikace § 240 daňového řáduVšechny termíny konání kurzu

 • 01.12.2020 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 13.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 15.04.2021 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 20.04.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 22.04.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 27.04.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 07.10.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 04.11.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 09.11.2021 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 11.11.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 23.11.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 25.11.2021 - Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 090 Kč s DPH
26.11.
2020
NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
26.11.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W     2 057 Kč s DPH
26.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
On-line seminář: Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
VOX   Praha   2 290 Kč 
27.11.
2020
On-line vysílání: Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny pro rok 2021
VOX   u vašeho počítače   1 790 Kč 
27.11.
2020
On-line vysílání: Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
27.11.
2020
PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU a správné stanovení základu daně ve vazbě na zvolené účetní metody
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.11.
2020
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
27.11.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU a správné stanovení základu daně ve vazbě na zvolené účetní metody
STUDIO W     2 057 Kč s DPH
27.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
28.11.
2020
6.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
28.11.
2020
20.2.
2021
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.11.
2020
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
30.11.
2020
On-line seminář: Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021
VOX   u vašeho počítače   2 990 Kč 
30.11.
2020
ON-LINE webinář Nejnovější informace v oblasti daní
ANAG     1 562 Kč 
30.11.
2020
Účetní závěrka roku 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
30.11.
2020
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.11.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W     2 057 Kč s DPH
30.11.
2020
  Stránka 1 z 36   Další
20 z 707 termínů