Digitální marketing - Marketing na sociálních sítích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Autreo již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Internetový marketing a reklama

Název      Cena     
Internetový marketing a světové trendy digitální komunikace
GRADUA-CEGOS   Praha   4 235 Kč s DPH
2.10.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl
  • seznámí vás s účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sítích
  • představí nové trendy a příležitosti, které skýtá trvale připojený uživatel
  • ukáže výhody/nevýhody různých sociálních sítí
  • objasní, jak vyhodnotit účinnost kampaní pomocí analýz a návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně
  • popíše, jak za pomoci reklamních nástrojů na sociálních sítích budovat a udržovat kontakt se zákazníky
  • vysvětlí, jak tvořit strategii na různých sociálních sítích
  • ukáže, jak naslouchat vašim zákazníkům
  • objasní, jak pracovat s plug-iny, aplikacemi a KPI
  • projde s vámi nezbytnou legislativu spojenou s marketingem na sociálních sítích