Uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Uplatňování DPH v roce 2017 a 2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty


Cíl: výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.


Výklad bude zaměřen zejména na: • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019

 • změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019

 • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,

 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH

 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH

 • vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,

 • základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019

 • sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb

 • osvobození od daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věc

 • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok 2019

 • režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019

 • správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny pro rok 2019

 • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019

 • diskuze a odpovědi na dotazy