Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a roční zúčtování záloh na daň za rok 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
12.6.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
13.6.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
18.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
19.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
26.9.
2019
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů
VOX   Praha   2 290 Kč 
27.9.
2019

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to i ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani (předkládané doklady u plátce daně ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list) a předat veškeré informace k tiskopisům – zejména tam kde se opakuje chybovost.A komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Součástí semináře je i roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018.

Program semináře:

 • První část - Aktuality
  • Nejdůležitější změny (včetně zákonných úprav) ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 - včetně zákonných změn ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti - úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro rok 2019 v souvislosti se změnou v pojistných zákonech
  • Změny z roku 2018, které ovlivňují roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018 (připomenutí správné aplikace pro § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od roku 2018 – základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku)
  • Komplexní výklad tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb ve vyúčtování a potvrzení + opravy na dani), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26) včetně nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a jejich elektronizace, včetně aplikace dodatečného podpisu prohlášení k dani dle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů
  • Předkládané doklady u plátce daně podle § 38l zákona o daních z příjmů i ve vztahu k GDPR
  • Povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
  • Naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit včetně aktuálních výkladů některých příjmů od daně osvobozených (úhrada školného, masáže…)
  • Daňové zvýhodnění zejména ve vztahu k soustavné přípravě na budoucí povolání, školkovné za 2018
 • Druhá část -  Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018
  • Zopakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátce daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání.
  • Slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018)
 • Seznámení s dalšími aktualitami a výkladovými stanovisky
 • Dotazy a diskuse