Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI VČETNĚ GDPR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   1 690 Kč 
23.2.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   7 990 Kč 
23.2.
13.4.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   7 990 Kč 
23.2.
6.4.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
23.2.
20.4.
2019
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
23.2.
20.4.
2019
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
23.2.
20.4.
2019
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
24.2.
28.4.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   7 990 Kč 
24.2.
14.4.
2019
Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
25.2.
2019
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a nové nařízení GDPR
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
25.2.
2019
Zákoník práce v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
GRADUA-CEGOS   Praha   4 598 Kč s DPH
25.2.
2019
PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
26.2.
2019
Pracovní právo pro personalisty
GRADUA-CEGOS   Brno   8 228 Kč s DPH
26.2.
27.2.
2019
Organizační audit
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
26.2.
2019
Pracovní smlouva – co se Vám do ní bude hodit napsat?
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
27.2.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
27.2.
1.5.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
27.2.
1.5.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
27.2.
1.5.
2019
Pracovní právo aktuálně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
28.2.
2019
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 275 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah semináře:
Legislativní aktuality ke dni konání semináře
Uvažované změny v zákoníku práce ve srovnání s dosavadní úpravou
Novela zákoníku práce pro rok 2019
   - Nově v počítání dovolené
   - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
   - Změny v doručování písemností
   - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
   - Minimální a zaručená mzda – nová úprava
   - Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
Vznik pracovního poměru
   - Příslib zaměstnání
   - Vstupní lékařské prohlídky, jejich úhrada
   - Diskriminační dotazníky, zjišťování údajů před vznikem pracovního poměru
   - Seznámení s bezpečnostními předpisy, s pracovním řádem, kolektivní smlouvou
   - Pracovní smlouva – forma a obsah pracovní smlouvy, podstatné náležitosti, zkušební doba, další náležitosti, informační povinnost před vznikem pracovního poměru apod.
   - Pracovní poměr na dobu určitou
   - Další pracovní poměr (dřívější vedlejší pracovní poměr)
   - Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
   - Jmenování na vedoucí místa, sjednání odvolatelnosti
   - Mzdová účetní jako zástupce zaměstnavatele
Dohody o pracích mimo pracovní poměr
   - Dohoda o pracovní činnosti (změny v roce 2019) a dohoda o provedení práce – rozdíly, forma, odměňování, překročení rozsahu, vliv na nemocenské dávky, sjednání výhod
Skončení pracovního poměru
   - Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
   - Výpovědní důvody (zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče), doručování výpovědi (změny), jednotlivé výpovědní důvody
   - Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců
   - Částečná nezaměstnanost (náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti, zkrácení pracovní doby, příspěvek od úřadu práce)
   - Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce
   - Manažerské selhání, důsledky pro skončení pracovního poměru
   - Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
Návody na řešení pracovněprávních situací
   - Vznik pracovního poměru – kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou
   - Skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců,
   - Sjednávání mzdy, určování platu, zařazování do tříd, zaručená mzda, dohody o srážkách ze mzdy, průměrný výdělek, mzda při kontu pracovní doby, osobní příplatky, odměny, zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce, náhrada mzdy při překážkách v práci, výpočet náhrady škody při odpovědnosti zaměstnance, náhrada za pracovní úrazy, využití sociálního fondu nebo FKSP
Dovolená
   - Problematické otázky, dovolená v nerovnoměrném rozvrhu pracovní doby a při kratší pracovní době, dovolená po mateřské dovolené, automatické čerpání dovolené po 1. 11. náhrada mzdy za dovolenou, krácení dovolené, změny v roce 2019
Pracovní doba
   - Rovnoměrný a nerovnoměrný rozvrh, harmonogram, přestávky v práci, evidence pracovní doby, pružná pracovní doba, pracovní pohotovost, konto pracovní doby
Pracovní volno, překážky v práci
   - Důležité osobní překážky, překážky z důvodu obecného zájmu, mateřská a rodičovská dovolená
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků