Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
GDPR z pohledu práva
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
24.5.
2019
Obchodní právo pro obchodníky
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
24.5.
2019
Trestní odpovědnost právnických osob
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
24.5.
2019
Obchodní právo pro obchodníky
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
24.5.
2019
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
25.5.
13.7.
2019
Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
26.5.
21.7.
2019
Osobní údaje v oblasti HR prakticky
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
27.5.
2019
Introduction to law in IT contracts
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
27.5.
2019
Správa pohledávek
ICT Pro   Praha   5 200 Kč 
27.5.
2019
Základy práva pro neprávníky
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
27.5.
2019
Vybrané otázky pracovního práva včetně představení připravované novely zákoníku práce
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
28.5.
2019
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
29.5.
2019
GDPR z pohledu práva
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
30.5.
2019
Finanční trhy - jak efektivně investovat váš kapitál
ICT Pro   Brno   4 900 Kč 
30.5.
2019
Finanční trhy - jak efektivně investovat váš kapitál
ICT Pro   Praha   4 900 Kč 
30.5.
2019
Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – první zkušenosti z praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
30.5.
2019
Nábor a výběr zaměstnanců, vedení výběrových rozhovorů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.5.
2019
Právní minimum pro realitní makléře
VRK Academy   Praha   2 420 Kč s DPH
30.5.
2019
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 234 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah semináře:
Legislativní aktuality ke dni konání semináře
Uvažované změny v zákoníku práce ve srovnání s dosavadní úpravou
Novela zákoníku práce pro rok 2019
   - Nově v počítání dovolené
   - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
   - Změny v doručování písemností
   - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
   - Minimální a zaručená mzda – nová úprava
   - Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
Vznik pracovního poměru
   - Příslib zaměstnání
   - Vstupní lékařské prohlídky, jejich úhrada
   - Diskriminační dotazníky, zjišťování údajů před vznikem pracovního poměru
   - Seznámení s bezpečnostními předpisy, s pracovním řádem, kolektivní smlouvou
   - Pracovní smlouva – forma a obsah pracovní smlouvy, podstatné náležitosti, zkušební doba, další náležitosti, informační povinnost před vznikem pracovního poměru apod.
   - Pracovní poměr na dobu určitou
   - Další pracovní poměr (dřívější vedlejší pracovní poměr)
   - Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
   - Jmenování na vedoucí místa, sjednání odvolatelnosti
   - Mzdová účetní jako zástupce zaměstnavatele
Dohody o pracích mimo pracovní poměr
   - Dohoda o pracovní činnosti (změny v roce 2019) a dohoda o provedení práce – rozdíly, forma, odměňování, překročení rozsahu, vliv na nemocenské dávky, sjednání výhod
Skončení pracovního poměru
   - Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
   - Výpovědní důvody (zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče), doručování výpovědi (změny), jednotlivé výpovědní důvody
   - Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců
   - Částečná nezaměstnanost (náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti, zkrácení pracovní doby, příspěvek od úřadu práce)
   - Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce
   - Manažerské selhání, důsledky pro skončení pracovního poměru
   - Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
Návody na řešení pracovněprávních situací
   - Vznik pracovního poměru – kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou
   - Skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců,
   - Sjednávání mzdy, určování platu, zařazování do tříd, zaručená mzda, dohody o srážkách ze mzdy, průměrný výdělek, mzda při kontu pracovní doby, osobní příplatky, odměny, zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce, náhrada mzdy při překážkách v práci, výpočet náhrady škody při odpovědnosti zaměstnance, náhrada za pracovní úrazy, využití sociálního fondu nebo FKSP
Dovolená
   - Problematické otázky, dovolená v nerovnoměrném rozvrhu pracovní doby a při kratší pracovní době, dovolená po mateřské dovolené, automatické čerpání dovolené po 1. 11. náhrada mzdy za dovolenou, krácení dovolené, změny v roce 2019
Pracovní doba
   - Rovnoměrný a nerovnoměrný rozvrh, harmonogram, přestávky v práci, evidence pracovní doby, pružná pracovní doba, pracovní pohotovost, konto pracovní doby
Pracovní volno, překážky v práci
   - Důležité osobní překážky, překážky z důvodu obecného zájmu, mateřská a rodičovská dovolená
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků