Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/fond-kulturnich-a-socialnich-potreb-a-socialni-fondy-1139
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  22.02.2019   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 487 Kč https://www.integracentrum.cz/fond-kulturnich-a-socialnich-potreb-a-socialni-fondy-1139
Cena s DPH: 1 800 Kč
Lektor: Ing. Věra Zděnková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách.

Seminář je určený pro příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Program semináře:

 • Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy
 • Informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu - rozdíl mezi těmito fondy, základní právní předpisy
 • Tvorba, základní dokumenty, čerpání fondu
 • Hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., - související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy, aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů
 • Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů
 • Tvorba fondu - zásady použití prostředků fondu, rozpočet
 • Jednotlivá plnění
 • Možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění, doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • Půjčky (zápůjčky) z fondu, sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • Dary
 • Příspěvky na rekreaci, vitaminy, očkování
 • Stravování
 • Spolupráce s odborovými organizacemi
 • Praktické příklady z praxe
 • Diskuze a odpovědi na dotazyVšechny termíny konání kurzu

 • 21.02.2019 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 22.02.2019 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 21.03.2019 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 22.03.2019 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
20.2.
2019
DANĚ Z PŘÍJMŮ 2018/2019 v příkladech - aktuality a nejčastější chyby
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
20.2.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
20.2.
2019
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
VOX   Praha   2 590 Kč 
21.2.
2019
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 - výklad a souvislý příklad
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
DPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
21.2.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů a správný postup • komplexní výklad
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
21.2.
2019
Připravované změny DPH v roce 2019 - 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
Uplatňování DPH v roce 2019 • aktuální právní stav
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
21.2.
2019
Zaměstnávání cizinců nejen z pohledu sociálního zabezpečení a zdanění a vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2019
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
21.2.
2019
ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2019 - přehled
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
21.2.
2019
Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 • přehled změn v účetních a daňových předpisech
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
21.2.
2019
Změny ve mzdové a personální oblasti pro rok 2019
ANAG   Praha   2 140 Kč 
21.2.
2019
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2019 - aktuální stav a novinky
STUDIO W   Praha   3 146 Kč s DPH
22.2.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
22.2.
2019
Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok 2019
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.2.
2019
Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Náhrada mzdy • Zákoník práce
ANAG   Praha   2 140 Kč 
22.2.
2019
  Stránka 1 z 42   Další
20 z 839 termínů