Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Práce z domova - personální a právní hlediska, vzorové dokumenty
GRADUA-CEGOS   Praha   4 356 Kč s DPH
26.3.
2019
Chyby a omyly v personalistice • praktické zkušenosti z praxe
ANAG   Brno   1 727 Kč 
27.3.
2019
Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
27.3.
2019
Poskytování cestovních náhrad v roce 2019
ANAG   Praha   1 975 Kč 
27.3.
2019
Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
27.3.
2019
Cestovní náhrady v podmínkách roku 2019 • podle aktuálního znění právních předpisů
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
28.3.
2019
Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   3 600 Kč s DPH
28.3.
29.3.
2019
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
28.3.
2019
Mzdy pod lupou • začínáme • dvoudenní seminář • 28. a 29. 3. 2019
ANAG   Ostrava   3 215 Kč 
28.3.
2019
Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
28.3.
2019
Ochrana osobních údajů, GDPR
VRK Academy   Praha   1 099 Kč s DPH
28.3.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
28.3.
2019
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
28.3.
2019
Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
28.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
28.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - teorie a praxe
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
28.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.3.
2019
LinkedIn pro personalistu profesionála
VOX   Praha   3 890 Kč 
29.3.
2019
Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
29.3.
2019
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč 
29.3.
2019
  Stránka 1 z 38   Další
20 z 759 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Lektor vás seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Program semináře:

 • Zákoník práce z pohledu personalistů v roce 2018:
  • praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení
  • zápočtový list, obsah a jeho vydání
  • osobní dotazník a archivace dokladů
  • GDPR – ochrana osobních údajů, informování o obsahu pracovního poměru
  • doručování písemností
  • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace
  • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené
  • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
  • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců
 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr:
  • co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů
  • poznatky z kontrol inspekce práce
  • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2018
  • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky
  • výhled do roku 2019
 • Dovolená
  • princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku
  • vnitřní firemní předpisy k této problematice
  • pracovní řád
  • příklady na výpočet dovolené
 • Pracovní doba:
  • určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci, evidence pracovní doby, práce přesčas a ve svátek
  • co kontroluje inspektorát práce
  • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době
  • práce z domova a možné problémy, které mohou nastat
 • Zaměstnávání občanů EU a cizinců:
  • zákon o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání cizinců a občanů EU, vedení evidence, pojem zastřené zaměstnávání, přihlašování a odhlašování občanů EU a cizinců – Úřad práce, cizinecká policie, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
  • zaměstnanecká karta, karta modrá, krátkodobé sezonní zaměstnávání cizince, systém „Ukrajina“
 • Úrazové pojištění v roce 2018 – prováděcí předpisy:
  • povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění
  • poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady
  • možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány
  • způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2018, vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání 
 • Mzdová problematika v roce 2018:
  • zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2018
  • nové sazby minimální mzdy
  • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální
  • možné sankce
  • určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah
  • dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů   
 • Průměrný výdělek:
  • určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti
  • názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat
  • průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • celá řada názorných příkladů na výpočet mzdy a průměrného výdělku
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2018:
  • specifické situace v oblasti provádění srážek právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat
  • z jakých příjmů se musí provádět srážky
  • judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů
  • dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky
 • Náhrada mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti:
  • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti
  • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů
  • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance
 • Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění:
  • dávka „otcovská“ 
  • první zkušenosti s touto novou dávkou
  • další nová dávka dlouhodobé ošetřovné s účinností od 1. 6. 2018
 • Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění:
  • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění
  • povinnosti práce neschopných zaměstnanců
  • povinnosti ošetřujících lékařů
  • sankce na nemocenském
  • výpočet dávek nemocenského pojištění 2018
  • výhled do roku 2019 – elektronické neschopenky
 • Další praktické informace:
  • náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2018
  • průměrné ceny pohonných hmot
  • vnitřní firemní předpisy
 • Závěr, diskuze