Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/personalni-a-mzdova-problematika-v-praxi-roku-2019-1135
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.01.2019   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/personalni-a-mzdova-problematika-v-praxi-roku-2019-1135
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Zdeněk Křížek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2018. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Program semináře:

 • Praktické zkušenosti při uplatňování Nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR)
 • Zákoník práce v roce 2019:
  • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2019 – pojmy minimální a zaručená mzda
  • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus
  • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – rok 2019: 
  • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2019
  • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
  • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
  • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2019, určení jednotlivých třetin
  • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
  • ukázky výpočtů srážek
 • Zdravotní pojištění 2019: 
  • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  • minimální vyměřovací základ 2019 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
  • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
  • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie
 • Pojistné na sociální zabezpečení 2019: 
  • maximální vyměřovací základ od roku 2019
  • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
  • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2019
  • výše sazeb pojistného v roce 2019
  • problematika osob samostatně výdělečně činných v roce 2019 a roční vyúčtování měsíčních záloh za rok 2018
  • dobrovolná platba na nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné v roce 2019
  • okruh poplatníků pojistného dobrovolně účastných důvochodového pojištění
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019: 
  • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  • nové redukční hranice pro rok 2019
  • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
  • karenční doba a její zrušení
  • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
  • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol
 • Nemocenské pojištění v roce 2019:
  • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění 2019
  • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek –  dávka „otcovská“
  • rozhodné období v roce 2019
  • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
  • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka „ošetřovné“ od 1. 6. 2018, kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné, praktické poznatky při čerpání této dávky
  • vazba na Zákoník práce – překážka v práci
  • rozhodné výše příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o pracovní činnosti a provedení práce od roku 2019
 • Důchodové pojištění v roce 2019:
  • podmínky nároku na důchody
  • splnění odpracované doby
  • předčasný starobní důchod
  • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2019
  • názorná ukázka výpočtu důchodu
 • Daň ze závislé činnosti v roce  2019:
  • slevy a daňová zvýhodnění v roce 2019
  • tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn  
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2019:
  • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců
 • Další informace pro rok 2019: 
  • zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2019
  • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy
 • Diskuze, odpovědi na dotazyVšechny termíny konání kurzu

 • 18.01.2019 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 21.01.2019 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 13.02.2019 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 18.02.2019 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 19.02.2019 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
16.1.
2019
PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění a prokazování slev
STUDIO W   Praha   1 815 Kč s DPH
16.1.
2019
Mzdová problematika • změny v roce 2019
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
17.1.
2019
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
17.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
17.1.
2019
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
17.1.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a související změnový zákon (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
17.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
17.1.
2019
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.1.
2019
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
18.1.
2019
Plnění povinného podílu za rok 2018 • příklady z praxe • aktuality
ANAG   Brno   1 727 Kč 
18.1.
2019
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
18.1.
2019
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
18.1.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
18.1.
2019
Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 900 Kč s DPH
18.1.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
19.1.
9.3.
2019
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 815 termínů