Odpisy majetku 2018/2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
26.2.
2019
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
14.3.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře: Aktuální novinky a stanoviska v oblasti odpisování majetku v roce 2018 a 2019 Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu účetních předpisů a dle ZDP ve vazbě na terminologii NOZ Ocenění hmotného a nehmotného majetku při jednotlivých způsobech pořízení pro účely daňového odpisování Zásahy do majetku, technické zhodnocení, opravy a údržba majetku Zákonné rezervy na opravy HM a další rezervy Stěžejní specifika odpisování pro daňové účely Daňové dopady jednotlivých způsobů vyřazení majetku dle ZDP Daňová specifika finančního a operativního leasingu Jednotlivá témata budou probírána ve vazbě na stanoviska MF a GFŘ a na ustálenou judikaturu (především NSS) Diskuse, dotazy