Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je vysvětlit nové právní úpravy a popsat změny, které v systému nastanou od 1.1.2019 a očekávané změny, které nastanou v průběhu roku 2019. Změny, k nimž došlo v roce 2018, budou popsány s ohledem na nejasná či sporná místa přijaté právní úpravy. Seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, pracovníky státní správy, samosprávy a dalších organizací, jejichž činnost souvisí s problematikou nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.

Program semináře:

 • Nemocenské pojištění
  • Účast na nemocenském pojištění (základní pojmy, podmínky účasti, pojištění v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce)
  • Dávkový systém nemocenského pojištění (přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky)
  • Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • Nové dávky nemocenského pojištění – otcovská a dlouhodobé ošetřovné
  • Výpočet dávek nemocenského pojištění (stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, výše dávek)
  • Vyplácení dávek (uplatnění nároku na dávky, výplata dávek)
  • Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění (úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele)
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Poplatníci pojistného (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ)
  • Vyměřovací základ (započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ)
  • Sazby pojistného
  • Odvod pojistného (placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného)
  • Maximální vyměřovací základ
  • Způsob placení pojistného
  • Defekty při platbě pojistného (přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného)
  • Další povinnosti zaměstnavatelů (uschovávání dokladů)
 • Očekávaný vývoj v oblasti NP a PojSZ
  • Elektronická neschopenka
  • Další očekávané změny
 • Diskuse, závěr