Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Obsah již proběhlého kurzu

Na semináři se zaměříme na hmotný a nehmotný majetek z pohledu daní a účetnictví. Vyjasníte si zejména vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů. Zdůrazníme účetní a daňové souvislostí včetně aktuálních novinek v této oblasti.
Seminář je určen pro:

ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí.

Obsah semináře:
  • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení vč. příkladů aplikace na majetek v letech 2020/2021),
  • vstupní cena a její stanovení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
  • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metoda zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán),
  • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020/2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení),
  • nehmotný majetek (možné způsoby odpisování, odpis v případě technického zhodnocení, zdůraznění nového přístupu od 2020/2021),
  • daňové odpisy ve speciálních případech (při pozbytí majetku, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem a další),
  • další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2021 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.