Oceňování v daních a účetnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Účetnictví v roce 2019 – vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
24.4.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Účetnictví v roce 2019 – vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
13.5.
2019
Účetnictví v roce 2019 – vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
15.5.
2019
Účetnictví v roce 2019 – vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
20.5.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.5.
2019
Komplikované účetní případy pro náročné
VOX   Praha   4 790 Kč 
11.6.
12.6.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.6.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   9 075 Kč s DPH
22.8.
23.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.9.
2019

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.
Seminář je určen:

Seminář je vhodný pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další osoby, které potřebují pro účely daní a účetnictví znát daňová a účetní pravidla pro ocenění (stanovení ceny) majetku a závazků.

Cíl semináře:

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Obsah semináře:
  • ocenění majetku a závazků z hlediska účetnictví (vymezení ocenění v zákoně o účetnictví, související postupy dle prováděcích vyhlášek)
  • ocenění z hlediska daní z příjmů (ocenění nepeněžního příjmu vč. pravidel pro zaměstnance, pronajímatele nebo veřejně prospěšné poplatníky, pravidla pro určení vstupní ceny majetku, vymezení nabývací ceny podílu, aplikace ocenění v daňové evidenci, problematika ceny obvyklé, majetkového prospěchu a další)
  • ocenění z hlediska daně z přidané hodnoty (zejména ve vztahu k bezúplatným plněním a u spojených osob)
  • aplikace ocenění v dalších daňových zákonech (pro účely zdanění daní z nabytí nemovitých věcí, pro účely daně z nemovitých věcí)
  • související problematika (co lze nalézt v zákoně o oceňování majetku a kdy daňové zákony předpokládaní využití služeb znalce)

a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – dopolední coffee break

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuze)