Oceňování v daních a účetnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl 23.08.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
16.11.
2018
Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2018
VOX   Praha   2 190 Kč 
28.11.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2019 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
29.11.
2018
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
5.12.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2019 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
7.12.
2018
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
7.2.
2019
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   1 890 Kč 
7.2.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
25.2.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   5 900 Kč 
25.2.
18.4.
2019
Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem
VOX   Praha   2 390 Kč 
14.3.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   5 900 Kč 
18.4.
27.6.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
27.5.
2019
Komplikované účetní případy pro náročné
VOX   Praha   4 790 Kč 
11.6.
12.6.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
13.6.
2019
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.9.
2019

17 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.
Seminář je určen:

Seminář je vhodný pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další osoby, které potřebují pro účely daní a účetnictví znát daňová a účetní pravidla pro ocenění (stanovení ceny) majetku a závazků.

Cíl semináře:

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Obsah semináře:
  • ocenění majetku a závazků z hlediska účetnictví (vymezení ocenění v zákoně o účetnictví, související postupy dle prováděcích vyhlášek)
  • ocenění z hlediska daní z příjmů (ocenění nepeněžního příjmu vč. pravidel pro zaměstnance, pronajímatele nebo veřejně prospěšné poplatníky, pravidla pro určení vstupní ceny majetku, vymezení nabývací ceny podílu, aplikace ocenění v daňové evidenci, problematika ceny obvyklé, majetkového prospěchu a další)
  • ocenění z hlediska daně z přidané hodnoty (zejména ve vztahu k bezúplatným plněním a u spojených osob)
  • aplikace ocenění v dalších daňových zákonech (pro účely zdanění daní z nabytí nemovitých věcí, pro účely daně z nemovitých věcí)
  • související problematika (co lze nalézt v zákoně o oceňování majetku a kdy daňové zákony předpokládaní využití služeb znalce)

a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – dopolední coffee break

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuze)