GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl 24.10.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Název      Cena     
Průřez povinností zaměstnavatelů, legislativní změny v průběhu roku 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Opava   1 800 Kč s DPH
28.1.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
30.1.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
6.2.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 100 Kč s DPH
7.2.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
14.2.
2019
Průřez povinností zaměstnavatelů, legislativní změny v průběhu roku 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
19.2.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Zlín   1 750 Kč 
20.2.
2019
Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
21.2.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
21.2.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
24.4.
2019

10 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

    Ochrana osobních údajů
– prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni.
    GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy,
působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace: - žadatel a způsob podání žádosti; - náležitosti žádosti; - vady žádosti a způsoby jejich odstranění; - lhůty pro vyřízení žádosti; - jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti; - opakované žádosti. Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.