Jak tvořit obecní zpravodaj

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl 16.11.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
19.12.
2018
GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská zařízení
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
20.12.
2018
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
4.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
8.1.
2019
Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
8.1.
2019
Vedlejší (doplňková, hospodářská) činnost ÚSC a příspěvkových organizací
EDUZONE-CZ   Praha   4 816 Kč s DPH
9.1.
2019
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
10.1.
2019
Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.1.
2019
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
14.1.
2019
Průřez povinností zaměstnavatelů, legislativní změny v průběhu roku 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
14.1.
2019
Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
14.1.
2019
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?
VOX   Praha   2 065 Kč 
15.1.
2019
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
15.1.
2019
Pracovní právo aktuálně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
15.1.
2019
Pracovní právo aktuálně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
15.1.
2019
Úprava dokumentů (podle revidované normy ČSN 01 6910)
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
15.1.
2019
Asistent pedagoga u žáků s PPO  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   1 924 Kč s DPH
16.1.
2019
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 296 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

    Očekávání účastníků, hlavní problémy účastníků s obecním zpravodajem v jejich obcích. Co je obecní zpravodaj – čím se obecní zpravodaj odlišuje od jiných médií. Zákony týkající se obecního zpravodaje: - Listina základních práv a svobod. - Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - Zákon o právu autorském č. 121/2000 Sb. - Zákon o regulaci reklamy reklamě č. 40/1995 Sb. Jak tvořit obecní zpravodaj – forma: - vlastní zpracování versus externí dodavatel, - financování zpravodaje, - internetová verze zpravodaje. Jak tvořit obecní zpravodaj – organizační struktura: - otázka nezávislosti a objektivity, - šéfredaktor, - redakce, - redakční rada, - dopisovatelé. Jak tvořit obecní zpravodaj – obsah: - co vše je obsahem obecního zpravodaje, - zpravodajství versus publicistika, - autorství, - pravidla a etika. Jak psát články pro obecní zpravodaj: - titulky, - perex, - text – jak psát zprávu, - zásady pro psaní zprávy a etické zásady novinářské práce, - jak psát další žánry, - ilustrace ke článku, jak fotit pro noviny. Závěr – diskuse a shrnutí informací.