Jak tvořit obecní zpravodaj

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
28.5.
2019
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
28.5.
2019
MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 950 Kč s DPH
28.5.
2019
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
28.5.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
28.5.
2019
Přestupkové řízení v praxi
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
28.5.
2019
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
28.5.
2019
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
28.5.
2019
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
30.5.
2019
Evidence obyvatel v praxi ohlašoven
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
30.5.
2019
Možné způsoby prodeje nepotřebného majetku obcí z pohledu aktuální legislativy
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 950 Kč s DPH
30.5.
2019
Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné správě - právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury - s
TSM, spol. s r. o.     1 800 Kč s DPH
30.5.
2019
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
30.5.
2019
Úprava dokumentů (podle revidované normy ČSN 01 6910)
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
30.5.
2019
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
30.5.
2019
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
30.5.
2019
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
30.5.
2019
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč 
30.5.
2019
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
31.5.
2019
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.     1 800 Kč s DPH
31.5.
2019
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 241 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

    Očekávání účastníků, hlavní problémy účastníků s obecním zpravodajem v jejich obcích. Co je obecní zpravodaj – čím se obecní zpravodaj odlišuje od jiných médií. Zákony týkající se obecního zpravodaje: - Listina základních práv a svobod. - Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - Zákon o právu autorském č. 121/2000 Sb. - Zákon o regulaci reklamy reklamě č. 40/1995 Sb. Jak tvořit obecní zpravodaj – forma: - vlastní zpracování versus externí dodavatel, - financování zpravodaje, - internetová verze zpravodaje. Jak tvořit obecní zpravodaj – organizační struktura: - otázka nezávislosti a objektivity, - šéfredaktor, - redakce, - redakční rada, - dopisovatelé. Jak tvořit obecní zpravodaj – obsah: - co vše je obsahem obecního zpravodaje, - zpravodajství versus publicistika, - autorství, - pravidla a etika. Jak psát články pro obecní zpravodaj: - titulky, - perex, - text – jak psát zprávu, - zásady pro psaní zprávy a etické zásady novinářské práce, - jak psát další žánry, - ilustrace ke článku, jak fotit pro noviny. Závěr – diskuse a shrnutí informací.