Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy , Finance a bankovnictví

Název      Cena     
Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.2.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Poskytovatelé investičních služeb a ČNB po MIFID II: • subjekty regulované podle ZPKT, • licence, registrace, akreditace: investiční služby, problematika neoprávněného podnikání v oblasti investičních služeb, podmínky získání jednotlivých oprávnění, licenční řízení poskytovatelům investičních služeb, srovnání s některými zahraničními úpravami, • přeshraniční poskytování investičních služeb v rámci EU (volný pohyb, pobočky a evropský pas), • dozor ČNB nad poskytováním investičních služeb: formy dozoru, povinnosti dozorovaných osob oprávnění ČNB při dozoru, informační povinnosti, kontrola na místě, specifika dozoru při přeshraničním poskytování služeb, • sankce a opatření k nápravě: sankce udělované poskytovatelům investičních služeb, správní delikty a přestupky (zejména přestupky členů orgánů právnických osob), postup při ukládání sankcí, sankční řízení, správní žaloby proti rozhodnutím ČNB, aktuální trendy. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II: • povinnosti poskytovatelů investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní agenti) ve vztahu ke klientům, • zpřísnění po přijetí MIFID II, • odborná péče a její porušení – význam informací poskytovaných klientovi a informací poskytovaných klientem (investiční dotazníky), • neoprávněné podnikání, překročení rozsahu oprávnění, nesprávné poradenství, nadměrné obchodování (churning), • odpovědnost obchodníků s cennými papíry ve vztahu ke klientům při využívání investičních zprostředkovatelů, • spory o náhradu škody – aktuální trendy, • význam uložení sankce ze strany ČNB pro odpovědnost za škodu vůči klientovi – vztah správního a soudního řízení, • judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientům; lze se inspirovat zahraniční judikaturou?