Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy , Finance a bankovnictví

Název      Cena     
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   12 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
25.5.
10.8.
2019
Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
VOX   Praha   9 790 Kč 
27.5.
30.5.
2019
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
27.5.
2019
Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a logistické firmy včetně praktických ukázek a řešení
VOX   Praha   2 090 Kč 
29.5.
2019
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací
VOX   Praha   1 990 Kč 
29.5.
2019
Shrnutí výsledkové sezony za 1Q2019
Patria Finance     zdarma
29.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   3 990 Kč 
30.5.
4.7.
2019
Finanční analýza pro praktické využití
VOX   Praha   4 290 Kč 
30.5.
31.5.
2019
Finanční minimum pro realitní makléře
VRK Academy   Plzeň   1 940 Kč s DPH
30.5.
2019
Ochrana osobních údajů a GDPR • poznatky od doby účinnosti • nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a jeho vztah ke GDPR
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
30.5.
2019
Právní minimum pro realitní makléře
VRK Academy   Praha   2 420 Kč s DPH
30.5.
2019
Spolupráce s dodavateli – pozor na švarcsystém a pseudoagenturní činnost
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
30.5.
2019
Znalci a znalecké posudky – právní úprava činnosti, druhy a nároky na znalecký posudek
VOX   Praha   2 190 Kč 
31.5.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   7 990 Kč 
2.6.
4.8.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
2.6.
18.8.
2019
Finanční řízení pro manažery neekonomy
GRADUA-CEGOS   Praha   17 908 Kč s DPH
3.6.
11.6.
2019
GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně aneb efektivní compliance
VOX   Praha   2 890 Kč 
3.6.
2019
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 159 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Poskytovatelé investičních služeb a ČNB po MIFID II: • subjekty regulované podle ZPKT, • licence, registrace, akreditace: investiční služby, problematika neoprávněného podnikání v oblasti investičních služeb, podmínky získání jednotlivých oprávnění, licenční řízení poskytovatelům investičních služeb, srovnání s některými zahraničními úpravami, • přeshraniční poskytování investičních služeb v rámci EU (volný pohyb, pobočky a evropský pas), • dozor ČNB nad poskytováním investičních služeb: formy dozoru, povinnosti dozorovaných osob oprávnění ČNB při dozoru, informační povinnosti, kontrola na místě, specifika dozoru při přeshraničním poskytování služeb, • sankce a opatření k nápravě: sankce udělované poskytovatelům investičních služeb, správní delikty a přestupky (zejména přestupky členů orgánů právnických osob), postup při ukládání sankcí, sankční řízení, správní žaloby proti rozhodnutím ČNB, aktuální trendy. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II: • povinnosti poskytovatelů investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní agenti) ve vztahu ke klientům, • zpřísnění po přijetí MIFID II, • odborná péče a její porušení – význam informací poskytovaných klientovi a informací poskytovaných klientem (investiční dotazníky), • neoprávněné podnikání, překročení rozsahu oprávnění, nesprávné poradenství, nadměrné obchodování (churning), • odpovědnost obchodníků s cennými papíry ve vztahu ke klientům při využívání investičních zprostředkovatelů, • spory o náhradu škody – aktuální trendy, • význam uložení sankce ze strany ČNB pro odpovědnost za škodu vůči klientovi – vztah správního a soudního řízení, • judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientům; lze se inspirovat zahraniční judikaturou?