Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/pracovni-doba-v-souvislostech
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.09.2021   
Cena bez DPH: 5 490 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/pracovni-doba-v-souvislostech
Cena s DPH: 6 643 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Gabriela Rathouzská
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Orientujete se v legislativě spojené s pracovní dobou a dovolenou? Kdy zaměstnance musíme uvolnit z práce a kdy můžeme? Jak nařizovat dovolenou? Jak vést evidenci pracovní doby? Jak je to s pracovní dobou na pracovní cestě? Vyvarujte se problémů s výpočtem mzdy, nároku na dovolenou a náhrady za pracovní neschopnost, získejte návod, jak správně evidovat pracovní dobu, zjistěte jak obstát u kontroly Inspektorátu práce.

Cíl semináře

Získáte návod jak správně evidovat pracovní dobu, budete se bez problémů orientovat v legislativě spojené s pracovní dobou. Dozvíte se jak správně plánovat směny s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit. Dále poukážeme na zbytečné přestupky v oblasti pracovní doby.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům, vedoucím výrovy, personalistům, účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám a všem, kdo přichází do styku s plánováním a vykazováním pracovního času zaměstnanců.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost
  • Co je to směnnost, správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu.
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba
  • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele.  Souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele. Formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe, evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele.
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda.
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)
  • Harmonogram směn a práce s ním, plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou. Plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách.
  • Pracovní neschopnost, čerpání dovolené a překážky v práci v souvislosti s harmonogramem směn.
 • Práce přesčas
  • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou. Limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas. Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
 • Evidence pracovní doby – rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn
  • Rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi.  Docházkový systém a odpracovaná doba, zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby.
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta
  • Co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě, kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době.
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení
  • Přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší. Dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne. Úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí.
 • Pružná pracovní doba
  • Pružná pracovní doba a délka směny, základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě. Zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi.
 • Práce v noci
  • Co je to práce v noci a kdo je zaměstnanec pracující v noci, komu náleží příplatky za práci v noci a jaké povinnosti musí zaměstnavatel splnit v souvislosti s noční prací.
 • Pracovní pohotovost
  • Jak dohodnout pracovní pohotovost a jaká odměna za ní náleží, příklad odměňování, co se stane, když k výkonu práce v době pracovní pohotovosti dojde a co když k výkonu nedojde.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví , Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví , Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika
Název      Cena     
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
DPH – nejčastější chyby (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE KURZ: Účtování nákladů a výnosů 2021
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE webinář Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci
ANAG     1 810 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE webinář Překážky v práci komplexně a v souvislostech • Pracovní úrazy - co je a co není pracovní úraz
ANAG     1 727 Kč 
16.6.
2021
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   4 790 Kč 
16.6.
17.6.
2021
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   2 190 Kč 
17.6.
2021
Online seminář: Problematický zaměstnanec - jak neskončit u soudu
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
17.6.
2021
ON-LINE webinář Personalistika bez papírů aneb elektronizace pracovněprávních dokumentů
ANAG     1 727 Kč 
17.6.
2021
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 990 Kč 
17.6.
2021
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.6.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
18.6.
2021
ON-LINE webinář Stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu, jeho uplatnění • daňové hledisko zaměstnavatele a zaměstnance.
ANAG     1 149 Kč 
18.6.
2021
Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
18.6.
2021
Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
21.6.
2021
ON-LINE webinář Home office • sick days
ANAG     1 810 Kč 
21.6.
2021
Personalistický koktejl pro náročné
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
21.6.
2021
Účetnictví podle slovenských předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 790 Kč 
21.6.
2021
DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů (on-line seminář)
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.6.
2021
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 389 termínů