Náhrada škody v podnikání

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 17.12.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
17.1.
2019
Náhrada škody v podnikání
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.6.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
• relevantní obecné otázky
   - pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
   - objektivní vs. subjektivní odpovědnost
   - příčinná souvislost
   - rozsah a způsob náhrady
   - meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
   - spoluzpůsobení škody poškozeným
   - promlčení práva na náhradu škody / újmy
• kontraktní vs. deliktní odpovědnost
   - vymezení, předpoklady, důsledky
   - čistě majetková újma v podnikání (reiner Vermögensschaden, pure economic loss) a její náhrada
   - náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
   - náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti
• podrobně ke škodě způsobené
   - nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
   - vadou výrobku (product liability)
   - věcí použitou při plnění závazku
   - provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
   - informací či radou
• další relevantní otázky