Manažerská akademie pro personalisty a vedoucí pracovníky

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Eduzone, s.r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika

Název      Cena     
Online seminář: Personalistický koktejl pro náročné
EDUZONE-CZ     6 643 Kč s DPH
26.10.
2020
ON-LINE webinář Dovolená v hodinách • chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
ANAG     1 562 Kč 
27.10.
2020
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denní
STUDIO W   Praha   6 897 Kč s DPH
29.10.
30.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   u vašeho počítače   4 590 Kč 
3.11.
4.11.
2020
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
VOX   Praha   6 990 Kč 
4.11.
5.11.
2020
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
4.11.
2020
GENERACE X a Y - zvládání změny na trhu práce
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
5.11.
2020
Online seminář: Velká novela Zákona o obchodních korporacích z pohledu členů statutárních orgánů
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
5.11.
2020
ON-LINE webinář Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
5.11.
2020
Plnění povinného podílu za rok 2020
ANAG   Brno   1 810 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
Jak na přípravu Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
6.11.
2020
Novela vyhlášky o FKSP a sociálních fondech pro rok 2020 • hospodaření s fondem
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
6.11.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
6.11.
2020
ZÁVAŽNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
7.11.
12.12.
2020
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 321 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Manažerská akademie je komplexní program zaměřený na klíčové i doplňkové aktivity všech HR manažerů, personalistů, vedoucích pracovníků i jednatelů.  Manažerská akademie je provázaným systémem seminářů, jednotlivé informace se propojují a zapadají do mozaiky činnosti zaměstnavatele tak, aby účastníci chápali  všechny souvislosti. Informace jsou  předkládány s důrazem na praxi s mnoha praktickými příklady.

Cíl semináře

Manažerská akademie poskytuje účastníkům souhrn vědomostí a znalostí z oblasti pracovního práva, personalistiky, odměňování a vedení, které zaměstnavatel a jeho zaměstnanci potřebují.

Komu je seminář určen

Manažerská akademie je určena zejména vedoucím pracovníkům, jednatelům, HR manažerům, personalistům, vedoucím výroby, mistrům a mzdovým účetním.

Program

4 x celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

1. den (30.9.2020)

 • Manažer
  • manažer a jeho role ve firmě
  • odpovědnost manažera
  • manažer jako zástupce zaměstnavatele ve vztahu k podřízeným zaměstnancům
 • Výběr nového zaměstnance
  • Požadavky na nového zaměstnance, kompetence
  • Předvýběr – životopis a jak s ním pracovat
  • Výběrový pohovor – struktura, jak se připravit, nač se nesmím ptát, profesní požadavky a testování.
  • Otázky a jejich kladení, jak poslouchat a slyšet odpovědi.
  • Testy a cvičení
 • Adaptace
  • Mentor a jeho význam, první den v práci
  • Zaučení a sledování adaptace
 • Zhodnocení na konci zkušební doby

2. den (1.10.2020)

 • Pracovněprávní vztahy, jejich vznik a změny
  • vymezení základních pojmů
  • účastníci pracovněprávních vztahů
  • zásady pracovněprávních vztahů
  • vznik pracovního poměru
  • postup před vznikem pracovního poměru
  • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
  • pracovní smlouva a její náležitosti
  • adhezní smlouvy a jejich úskalí
  • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance
  • kratší a zkrácený pracovní úvazek
  • změny pracovního poměru – přeložení, převedení na jinou práci – kdy zaměstnavatel převést zaměstnance musí a kdy může
  • informace o právech a povinnostech – co musí obsahovat, kdy je povinnost ji vypracovat a kdy ne
 • Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • Skončení pracovního poměru
  • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
  • výpověď ze strany zaměstnavatele
  • výpovědní důvody
  • výpověď ze strany zaměstnance
  • výpovědní doby
  • zákaz výpovědi – ochranná doba
  • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
  • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
  • neplatné rozvázání pracovního poměru

Samostudium (2.10. - 14.10.2020) 

3. den (15.10.2020) 

 • Pracovní doba
  • Provoz zaměstnavatele a jeho správné určení
  • Režim zaměstnance - zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu.
  • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance.
  • Kratší pracovní doba a její výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele, práce přesčas při kratší pracovní době. Zkrácená pracovní doba a kdo a jak ji může zavádět.
  • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda.
  • Harmonogram směn a práce s ním, plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou.
  • Plánování směn s ohledem na odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách.
  • Formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe, evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele, rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi.
  • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou. Limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas. Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
  • Pracovní doba v souvislosti s celodenní pracovní cestou, co je výkon práce a co není, kdy jde o volný čas zaměstnance a jak je to když zaměstnanec jede na pracovní cestu vozidlem zaměstnavatele.
  • Přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší. Dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne. Úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí.
  • Pružná pracovní doba a délka směny, základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě.

4. den (16.10.2020) 

 • Průřez mzdovou problematikou pro personalisty a vedoucí pracovníky
  • Odměňování mzdou – co je srovnatelná mzda, a jak chápat pojem „stejná mzda“ či „práce stejné hodnoty“
  • Minimální a zaručená mzda
  • Druhy mezd a práce s nimi
  • Mzdový předpis a mzdový výměr
  • Mzda sjednaná již s přihlédnutím k práci přesčas
  • Kratší úvazky, jak s nimi efektivně pracovat
  • Příplatky ke mzdě – zákonné a nad rámec zákona
  • Práce v noci
  • Zaměstnanec pracující v noci
  • Dovolená, základní pravidla v nároku, čerpání a pojetí dovolené. Práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s dovolenou, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
  • Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • dohoda o provedení práce
  • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení  vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele
  • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím
  • ukončení dohod
  • výpovědní lhůty - rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce

Další informace

Akademie je zakončena závěrečným testem znalostí a certifikátem, který prokazuje úspěšné absolvování. CERTIFIKÁT o absolvování můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka a studijní materiály.