Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  17.05.2019   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 800 Kč https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Cena s DPH: 1 800 Kč
Lektor: Mgr. Miroslav Eisenhammer Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.
  • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
 • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce,  povinnosti pro komerční spisovny
 • Dotazy, diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 17.05.2019 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 19.09.2019 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 27.09.2019 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 08.10.2019 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 10.10.2019 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 22.10.2019 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 19.11.2019 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy
Název      Cena     
GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
24.4.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
24.4.
2019
Myšlenkové mapy v manažerské praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
24.4.
2019
Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování údajů z katastru nemovitostí v souvislosti s novelou vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí účinné od 1. 1. 2019
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
25.4.
2019
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací
TSM, spol. s r. o.   Ústí nad Labem   1 800 Kč s DPH
25.4.
2019
Výpočty ve mzdové účtárně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
26.4.
2019
Ztráty a nálezy aktuálně
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
26.4.
2019
Mandaly pro radost - omalovánky pro dospělé
KURZY PRO RADOST     600 Kč s DPH
e-learning
Paličkování pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     1 490 Kč s DPH
e-learning
Time management • zvyšování firemní, týmové i osobní produktivity bez stresu • ve třech krocích
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
29.4.
2019
MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 950 Kč s DPH
30.4.
2019
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.4.
2019
Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
30.4.
2019
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
30.4.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
7.5.
2019
Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.5.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
PROFESIM   Zlín   1 750 Kč 
9.5.
2019
Sociálně - patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání
Verlag Dashöfer   Olomouc   2 771 Kč s DPH
10.5.
2019
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců 2019
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
13.5.
2019
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
13.5.
2019
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 340 termínů