Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 04.10.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

9:00–13:00 • Právní část • JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M. • zrušení společnosti (dobrovolné i nucené), • kdy se likvidace nevyžaduje, • likvidátor – jmenování, odvolání, působnost a odpovědnost, • postavení ostatních orgánů společnosti (valná hromada – jednatel / představenstvo – dozorčí rada) v průběhu likvidace, • průběh likvidace, • plnění dluhů společnosti a oprávnění věřitelů, • zpeněžení majetku, • skončení likvidace, • zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku, • pokračování likvidace, • obnovení společnosti, • likvidace společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence. 14:00–16:30 • Účetní a daňová část • Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Ing. Lenka Zachardová • zahajovací likvidační účetní rozvaha, soupis jmění, • specifika daně z příjmů právnických osob v souvislosti s likvidací, • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace, při jejím zahájení a ukončení, • oznamovací povinnosti v souvislosti s likvidací, • souhlas správce daně s ukončením činnosti, • praktické účetní a daňové problémové okruhy v souvislosti s ukončením činnosti podnikatelského subjektu.