INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH STUDIO W https://www.studiow.cz/#!/detail-kurzu/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-P064-20182-2018-10-29
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.10.2018   
Popis termínu: 9 - 14 h.
Cena bez DPH: 2 400 Kč https://www.studiow.cz/#!/detail-kurzu/intrastat-vykazovani-vnitrounijniho-obchodu-se-zbozim-a-jeho-provazanost-s-uplatnovanim-dph-P064-20182-2018-10-29
Popis ceny: 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
Lektor: Marek REINOHA
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Marek REINOHA poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Pracovní seminář k nařízení vlády 244/2016 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství. Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupce těchto společností, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: * Přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí * Definici jednotlivých vykazovaných údajů * Informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH Obsah: Seminář je zaměřený na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování, včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. * Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění * Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy * Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT * Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.) * Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží * Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT * Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazů pro INTRASTAT * Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT * Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací * Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH * Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků * Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem seminářeKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Cla , Logistika , Zahraniční obchod

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Cla , Logistika , Zahraniční obchod
Název      Cena     
DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a jejich vykazování ve statistice INTRASTAT, možnost ovlivnit finanční zatížení v zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
18.10.
2018
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 600 Kč s DPH
18.10.
2018
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
18.10.
2018
Inventarizace u vybraných účetních jednotek - aktuální stav v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 600 Kč s DPH
18.10.
2018
Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018
VOX   Praha   2 290 Kč 
18.10.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
18.10.
2018
Trénink vyjednávání pro nákupčí
VOX   Praha   7 190 Kč 
18.10.
19.10.
2018
Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
19.10.
2018
ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
19.10.
2018
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů
VOX   Praha   2 090 Kč 
19.10.
2018
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 600 Kč s DPH
19.10.
2018
Problematická ustanovení DPH v příkladech
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
19.10.
2018
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
19.10.
2018
Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů – případové studie
VOX   Praha   2 390 Kč 
19.10.
2018
Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
VOX   Praha   2 190 Kč 
19.10.
2018
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   12 990 Kč 
20.10.
22.12.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
20.10.
22.12.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
20.10.
2018
12.1.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   7 990 Kč 
21.10.
23.12.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   9 990 Kč 
21.10.
2018
13.1.
2019
  Stránka 1 z 42   Další
20 z 821 termínů