INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Cla , Logistika , Zahraniční obchod

Název      Cena     
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
7.8.
9.8.
2019
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   5 990 Kč 
13.8.
15.8.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
18.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
20.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
25.9.
2019
Intrastat
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Pracovní seminář k nařízení vlády 244/2016 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství. Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupce těchto společností, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: * Přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí * Definici jednotlivých vykazovaných údajů * Informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH Obsah: Seminář je zaměřený na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování, včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. * Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění * Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy * Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT * Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.) * Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží * Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT * Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazů pro INTRASTAT * Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT * Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací * Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH * Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků * Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře