Stylistika současné češtiny

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 18.09.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další kurzy

Název      Cena     
Stylistika současné češtiny
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
23.1.
2019
Stylistika současné češtiny
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
11.4.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Výběr z témat kurzu:
• slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov,
• počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování,
• užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus),
• čísla a číslice v textu,
• změny slovesných vazeb,
• slovosled: variantnost a optimální řešení,
• tzv. nepravé vedlejší věty.

V kurzu zazní rovněž řada doporučení, jak přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem (od záměru k finálním úpravám), a to bez ohledu na typ textu (e-mail, odborný text, popularizační článek aj.). Účastníci se seznámí s některými odbornými příručkami pro samostatnou práci.

Udělejte první krok k tomu, aby byly vaše texty stylově vytříbené.