Kurz české interpunkce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 18.10.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další kurzy

Název      Cena     
Kurz české interpunkce
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
7.3.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Výběr z témat kurzu:
• Čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.)
• Čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.)
• Čárky v infinitivních konstrukcích
• Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo
• Užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Buďte si jisti i v oblasti, která patří v českém pravopisu mezi ty obtížnější.