Poskytování náhrad cestovních výdajů 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 23.04.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Poskytování náhrad cestovních výdajů 2018
ANAG   Praha   1 975 Kč 
7.6.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
30.11.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
11.12.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
7.1.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
30.1.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
20.2.
2019

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen ty, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i ty, kteří s touto problematikou pracují, jako např. účetní, auditoři, poradci, apod.


Cíl: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů je od 1.1.2007 zahrnuta do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Výklad bude proto zaměřen především na změny, které stále způsobují problémy a nejasnosti v poskytování předmětných náhrad a vysvětlení praktických komplikací, které vyplývají ze samotného zákonného znění. V průběhu semináře budou, mimo jiného, zdůrazněny nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech. Budou zodpovězeny všechny dotazy a bude reagováno na všechny připomínky z praxe. Důraz bude kladen též na související právní předpisy, zejména na zákon o daních z příjmů. Výklad na semináři je vždy plně aktuální – reaguje na všechny změny, které jsou známy do data konání semináře. Doporučuje se vzít s sebou na seminář zákoník práce (ÚZ Zákoník práce lze zakoupit i na místě)


Program semináře: • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů

 • rozdílné poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě

 • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad

 • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují

 • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců

 • jednotlivé druhy cestovních náhrad

 • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného

 • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest • zaokrouhlování • kurzové přepočty atd.

 • paušalizace cestovních náhrad

 • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích •

 • zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci


Diskuze • odpovědi na dotazy