Stavební právo - územní plánování

Stavební právo - územní plánování INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/stavebni-pravo-uzemni-planovani-1066
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.06.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/stavebni-pravo-uzemni-planovani-1066
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. arch. Dagmar Saktorová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými právními instituty, postupy a procesy vedenými podle stavebního zákona v oblasti územního plánování, s jeho prováděcími vyhláškami a s vybranými souvisejícími právními předpisy, včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle stavebního zákona.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti úřadu územního plánování, stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona. Dále je seminář určen projektantům, zástupcům samospráv, investorům a dalším subjektům podílejících se na využití území.

Program semináře:

  • Územní plánování - úvod do problematiky.
  • Stavební zákon a aktuální otázky pořizování územně plánovací dokumentace.
  • Co je dobrý územní plán?
  • Závazné stanovisko k souladu s územně plánovací dokumentací.
  • Územní plánování a hodnoty území. Struktura zástavby a krajinný ráz.
  • Judikatura Nejvyššího správního soudu a krajských soudů k územním plánům.
  • Diskuse, odpovědi na dotazy.Všechny termíny konání kurzu

  • 06.05.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
  • 11.05.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
  • 01.06.2021 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
11.3.
2021
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.3.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.3.
2021
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
12.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 900 Kč 
16.3.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
16.3.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
16.3.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
16.3.
2021
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
18.3.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
18.3.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
18.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
18.3.
2021
Správní řád - aktuality a praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
18.3.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
18.3.
2021
Zákoník práce 2021 – zhodnocení dopadů novelizace
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
18.3.
2021
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 288 termínů