Zdravotní způsobilost zaměstnance a její vliv na pracovní vztah

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl 19.04.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
26.4.
2018
Správní řád – aktuality a praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.4.
2018
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
26.4.
2018
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
26.4.
2018
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
27.4.
2018
Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle nové právní úpravy
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
3.5.
2018
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
3.5.
2018
Poskytování osobních údajů orgány veřejné správy podle zákona č. 106/1999 Sb. a nařízení GDPR
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
4.5.
2018
Stavební zákon a jeho velká novela
PROFESIM   Zlín   1 600 Kč 
4.5.
2018
Rodinné právo v novém občanském zákoníku
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
10.5.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
10.5.
2018
GDPR pro obce a kraje. Nová právní úprava ochrany osobních údajů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.5.
2018
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
10.5.
2018
Pracovněprávní problematika v praxi ředitele mateřské školy (včetně aplikace GDPR)
Verlag Dashöfer   Praha   2 529 Kč s DPH
10.5.
2018
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
10.5.
2018
Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
10.5.
2018
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
10.5.
2018
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 800 Kč s DPH
11.5.
2018
Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.5.
2018
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 278 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Víte jak vyřešit návštěvy zaměstnanců u lékaře? Na co mají zaměstnanci nárok? Jaké sankce lze uplatnit v případě porušování doby vycházek práce neschopného zaměstnance? Jak postupovat v případě, že zaměstnanec doloží zdravotní nezpůsobilost k vykonávané práci?
E-learning je určen:

personalistům, zaměstnancům odpovědným za BOZP v organizaci, majitelům firem, vedoucím pracovníkům.

Co Vám on-line semináře přinese:

seznámíte se s problematikou zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti k práci a s právními důsledky vyplývajícími ze zdravotního stavu zaměstnance.

Dozvíte se jak vyřešit návštěvy zaměstnanců u lékaře a na co mají zaměstnanci nárok. Jaké sankce lze uplatnit v případě porušování doby vycházek práce neschopného zaměstnance. Jak postupovat v případě, že zaměstnanec doloží zdravotní nezpůsobilost k vykonávané práci.

Obsah on-line semináře:
 • Pracovně lékařské služby - legislativa
 • Pracovní nezpůsobilost zaměstnance k práci – dočasná, trvalá
 • Druhy lékařských prohlídek zaměstnanců
 • Náležitosti lékařského posudku zaměstnance
 • Kontrola práce neschopných zaměstnanců a její důsledky
 • Převedení na jinou práci z důvodů zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance
 • Výpověď ze zdravotních důvodů – z důvodů obecného onemocnění, nemoci z povolání, následkem pracovního úrazu
 • Výpověď z pracovního poměru a pracovní neschopnost zaměstnance
 • Návštěva lékaře ve vazbě na pracovní dobu zaměstnance
 • Závěr
Jak e-learningový seminář probíhá?
 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam
Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?
 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů