Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.11.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
3.11.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
3.11.
2020
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
3.11.
2020
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
Účetnictví SVJ pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
5.11.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
5.11.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
5.11.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
5.11.
2020
Stavby na cizích pozemcích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
5.11.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
5.11.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
5.11.
2020
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
5.11.
2020
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 331 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná nejkomplexnější informaci o povinnostech ÚSC v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program semináře:

 • Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích
  • související novelizace zákona o obcích
  • vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe
 • Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích
  • zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
  • povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
  • odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí
 • Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí
  • pojetí nemovité věci
  • právo stavby, věcná břemena
  • společenství vlastníků - nová úprava v občanském zákoníku
  • inženýrské sítě a pozemní komunikace
  • sousedská práva, řešení konfliktů
  • ploty, rozhrady, přestavek, přídatné spoluvlastnictví
  • vydržení
 • Nová úprava věcných práv a zákon o katastru nemovitostí a katastrální vyhláška
  • informace a vyrozumění
  • vklad, zápis a záznam, vkladové řízení, opravné prostředky
  • poznámka spornosti, uplatnění práva u soudu
  • změny druhu a způsobu užívání pozemku v KN
 • Vybrané otázky závazkového práva
  • uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
  • předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
  • pojetí neplatnosti právního jednání
 • Shrnutí, diskuze, dotazy a výměna zkušeností