Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/majetkopravni-jednani-v-prostredi-uzemnich-samospravnych-celku-1054
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.06.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/majetkopravni-jednani-v-prostredi-uzemnich-samospravnych-celku-1054
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Luboš Průša
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná nejkomplexnější informaci o povinnostech ÚSC v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program semináře:

 • Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích
  • související novelizace zákona o obcích
  • vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe
 • Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích
  • zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
  • povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
  • odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí
 • Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí
  • pojetí nemovité věci
  • právo stavby, věcná břemena
  • společenství vlastníků - nová úprava v občanském zákoníku
  • inženýrské sítě a pozemní komunikace
  • sousedská práva, řešení konfliktů
  • ploty, rozhrady, přestavek, přídatné spoluvlastnictví
  • vydržení
 • Nová úprava věcných práv a zákon o katastru nemovitostí a katastrální vyhláška
  • informace a vyrozumění
  • vklad, zápis a záznam, vkladové řízení, opravné prostředky
  • poznámka spornosti, uplatnění práva u soudu
  • změny druhu a způsobu užívání pozemku v KN
 • Vybrané otázky závazkového práva
  • uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
  • předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
  • pojetí neplatnosti právního jednání
 • Shrnutí, diskuze, dotazy a výměna zkušenostíVšechny termíny konání kurzu

 • 16.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 29.04.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 11.05.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 25.05.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 01.06.2021 - Dům kultury Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
1.2.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
2.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
2.2.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 200 Kč 
4.2.
2021
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
4.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 600 Kč 
9.2.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.2.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
9.2.
2021
Vidimace a legalizace
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 300 Kč 
11.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
11.2.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
11.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
11.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
11.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 200 Kč 
12.2.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
16.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 200 Kč 
16.2.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
18.2.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha 4 - Michle   2 400 Kč 
18.2.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
23.2.
2021
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 284 termínů