Příprava k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Gradua-CEGOS, s.r.o. již proběhl 12.11.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Stavebnictví, architektura

Název      Cena     
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
20.11.
2018
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
21.11.
2018
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
22.11.
2018
Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
23.11.
2018
Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
28.11.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
29.11.
2018
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
4.12.
2018
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
4.12.
2018
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
5.12.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
6.12.
2018
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
6.12.
2018
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
7.12.
2018
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
10.12.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.12.
2018
Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb aktuálně k 1. 1. 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
13.12.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
18.12.
2018
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
15.1.
2019
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
17.1.
2019
Rozpočtování staveb - správné sestavení výkazu výměr a stavebního rozpočtu
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
23.1.
2019
Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
24.1.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 34 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Informace k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy. Technické předpisy a normy ve výstavbě. Ochrana životního prostředí v souvislosti s výstavbou – vybraná ustanovení základních právních předpisů. Podnikání a smluvní vztahy ve výstavbě – vybraná ustanovení občanského zákoníku, živnostenského zákona a zákona o veřejných zakázkách. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární bezpečnost ve výstavbě.