Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Gradua-CEGOS, s.r.o. již proběhl 08.10.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Řízení výroby a jakosti, ISO

Název      Cena     
Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky pracující v potravinářství  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
21.1.
2019
Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
21.1.
2019
ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
22.1.
2019
Aplikace požadavků GDPR v systému řízení organizací a příklady s návodem k použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.1.
2019
Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.1.
2019
Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
4.2.
2019
Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.2.
2019
Komunikace pro mistry ve výrobě aneb "aby to šlapalo"
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
7.2.
2019
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.2.
2019
Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
20.2.
2019
Komunikace pro mistry ve výrobě aneb "aby to šlapalo"
EDUZONE-CZ   Brno   6 038 Kč s DPH
25.2.
2019
Role mistra / vedoucího provozu
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
25.2.
2019
Akademie pro mistry
EDUZONE-CZ   Praha   20 437 Kč s DPH
25.2.
20.5.
2019
Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
27.2.
2019
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
5.3.
2019
Logistika plánování a řízení výroby
EDUZONE-CZ   Praha   10 866 Kč s DPH
7.3.
8.3.
2019
Výpočtové modelování pro pokročilé. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.3.
2019
Komunikační dovednosti a vedení porad pro mistry / vedoucí provozu
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
13.3.
2019
CO VŠE BY MĚL ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ ÚDRŽBY
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
14.3.
2019
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Brno   4 586 Kč s DPH
9.4.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 29 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obecné právní předpisy (struktura právních norem, správní řád, EIA, IPPC). Systém výkonu agendy ekologie v podniku. Integrovaný Registr Znečištění (IRZ), Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP). Nakládání s odpady – katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů. Nakládání s obaly. Ochrana ovzduší – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence, měření emisí. Nakládání s vodami a ochrana vod před znečištěním – žádosti o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, provozní řády, havarijní plán, kontroly skladů závadných látek. Nakládání s chemickými látkami (zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o prevenci závažných havárií) – klasifikace nebezpečných chemických látek, bezpečnostní listy, balení a značení výrobků.