KPI a jejich praktické využívání

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Gradua-CEGOS, s.r.o. již proběhl 12.11.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další finanční oblasti

Název      Cena     
Pojistný zájem a záznam z jednání
E.G.I.   Praha   3 960 Kč 
15.11.
2018
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
16.11.
2018
NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2018/2019
STUDIO W   Praha   2 700 Kč 
19.11.
2018
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   2 700 Kč 
22.11.
2018
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
23.11.
2018
NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
26.11.
2018
AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ 2018/2019 a příprava na účetní závěrku 2018
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
27.11.
2018
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
28.11.
2018
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
29.11.
2018
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
30.11.
2018
Zemědělské pojištění
E.G.I.     3 499  
e-learning
NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
10.12.
2018
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
12.12.
2018
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
13.12.
2018
PROFESNÍ ODPOVĚDNOST účetních a daňových poradců
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
28.1.
2019
Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele - začátečníci
E.G.I.     12 499 Kč 
e-learning
CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
20.2.
2019
Pojištění občanů
E.G.I.     3 499  
e-learning
Jak nastavit transferové ceny a jak je obhájit před finančním úřadem
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
16.5.
2019
TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
22.5.
23.5.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 25 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Typy KPI, jejich konstrukce a význam. Předstižné ukazatele a ukazatele dosahovaných výkonů, řetězce návazných ukazatelů. Ukazatele typu výkon/cena zdrojů, ukazatele odvozené od přidané hodnoty. Předstižné obchodní a personální ukazatele a jejich vazby na dosahované výkony. Ukazatele a jejich dopad na členění pravomocí, konstrukce pravomocí odvozená od KPI. Souborné hodnocení a vazby ukazatelů – zapojení managementu do práce s KPI. KPI a jejich užití v controllingu.