Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu

Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu Vzdělávací agentura PROFESIM http://www.profesim.cz/seminare-ms/52-Skoleni-seminare-ve-Zline/1632-OBCANSKY-ZAKONIK-STAVEBNI-RAD
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.03.2018    1 den
Cena bez DPH: 1 600 Kč http://www.profesim.cz/seminare-ms/52-Skoleni-seminare-ve-Zline/1632-OBCANSKY-ZAKONIK-STAVEBNI-RAD
Cena s DPH: 1 600 Kč
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Eva Kuzmová Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

    Občanský zákoník a stavební zákon: - jejich postavení v systému českého práva; - vztah soukromého a veřejného práva; - cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona. Zásady soukromého práva. Věci a jejich rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu). Zásada superficies solo cedit: - pojem stavba; - dočasné a liniové stavby. Absolutní majetková práva. Veřejné seznamy: - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu; - zásada materiální publicity. Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta. Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám. Věcná práva k věci cizí: - účastníci podle stavebního zákona; - právo stavby; - věcná břemena – služebnosti a reálná břemena. Diskuze, dotazy.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo , Další právní normy , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo , Další právní normy , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.3.
2018
Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II
VOX   Praha   2 090 Kč 
19.3.
2018
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Praha   3 000 Kč s DPH
19.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
20.3.
2018
GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická implementace, případová studie
VOX   Praha   2 390 Kč 
20.3.
2018
Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
20.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
20.3.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
20.3.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
20.3.
2018
Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
21.3.
2018
Zákon o registru smluv
VOX   Praha   2 190 Kč 
21.3.
2018
Zákoník práce v kostce 1. část  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
22.3.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
22.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy
VOX   Praha   2 390 Kč 
22.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
22.3.
2018
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.3.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
22.3.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
22.3.
2018
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 338 termínů