FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl 25.05.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Další finanční oblasti

Název      Cena     
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
14.9.
2018
Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů
VOX   Praha   2 090 Kč 
10.12.
2018
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
22.2.
2019

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Obsah: * Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU * Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací * Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, úprava faktur pro plátce DPH * Náležitosti účetních a daňových dokladů při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad * Náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb * Fakturace dle objednávek a smluv * Uplatňování slev a bonusů