MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl 25.05.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro mzdové účetní a personalisty. Obsah: PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY – JUDr. Jaroslav Škubal (9.00 - 10.30 hod.) * Povinnosti zaměstnavatelů vůči těhotným zaměstnankyním (BOZP) * Právní úprava mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce * Zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené (doba určitá) * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů a povinnost upravit pracovní dobu (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody) * Zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod. * Možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu MZDOVÉ ASPEKTY – Vladislava Dvořáková, DiS. (10.45 - 14.00 hod.) * Povinnosti ke státním institucím spojené s mateřskou a rodičovskou dovolenou – co je nutné ohlašovat a dokládat * Příjem v období mateřské nebo rodičovské dovolené – doplatek bonusů, nepeněžní plnění zúčtované v tomto období * Nárok, správné poskytnutí a krácení dovolené – stanovení průměrného výdělku pro dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou * Dopady exekučních srážek v období mateřské dovolené – na PPM * Srážky na základě dohod mezi zaměstnancem a organizací při nástupu na PPM – srážky zúčtovávané zpětně – PHM, stravné aj. * Zpracování RZD zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené * Změna zdravotní pojišťovny v průběhu mateřské a rodičovské dovolené * Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené na zkrácený pracovní úvazek a dopad do nároku na dovolenou * Výplata odstupného při ukončení rodičovské dovolené dohodou z organizačních důvodů – stanovení pravděpodobného výdělku * Potvrzení pro pracovní úřady o výši průměrného nebo pravděpodobného čistého měsíčního výdělku u zaměstnanců, kteří čerpali v době zaměstnání mateřskou a rodičovskou dovolenou, při odchodu z organizace * Dotazy