FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl 23.05.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní letní seminář
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
13.8.
14.8.
2018

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání. Cíl: Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení podniku. Účastníci se také seznámí se základy finanční analýzy, díky níž budou moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci podniku. Obsah: * Finanční řízení a plánování v současné podnikové praxi * Podniková ekonomika v praxi * Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy * Jazyk podnikání – účetnictví z pohledu manažera * Manažerské ukazatele pro identifikaci finanční situace podniku * Role financí v rámci organizace * Účetní informace v řízení podniku * Ekonomická stránka podnikání – výnosnost, platební schopnost * Výkazy finančního účetnictví versus manažerské přehledy * Majetek a jeho zobrazení v rozvaze * Majetkové relace zachycující zdravé postavení podniku, pracovní kapitál * Hodnocení a řízení zadluženosti a schopnosti firmy dostát závazkům * Výsledky hospodaření * Náklady a ceny podniku * Výkaz zisku a ztráty a jeho praktické využití v řízení * Hodnocení aktivity a rentability podniku * Marže podniku a jejich sledování * Účelová versus druhová výsledovka * Volba vhodné oceňovací techniky a výpočet marží * Vztah zisku a peněz (výkaz o peněžních tocích a jeho využití v řízení) * Cash flow management * Hodnocení peněžních toků na bázi cash flow * Možnosti ovlivňování cash flow * Nástroje cash flow managementu * Finanční a ekonomické plánování * Rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok * Aktivní řízení financování podniku – příklady úspěšných aplikací Metody výuky: Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci. Analýza modelových příkladů z praxe umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti podniku. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.